Šta radimo?

Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma u Srbiji (REF Srbija)je od 2016. do 2018. godine sprovodilo projekat „Pospešivanje zapošljivostimladih Roma“ uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje, koji implementira Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

Od 2018. godine, REF Srbijanastavlja sprovođenje projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja – faza dva“, takođe uz podršku programa Nemačke razvojne saradnje, koji implementira Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

Projekat obuhvata praktičnu pomoć, efektivne i efikasne mehanizme neophodne za borbu protiv diskriminacije i stvaranje uslova u kojima Romi i Romkinje imaju pristup kvalitetnom obrazovanju, efikasniji pristup tržištu rada i, samim tim, veće mogućnosti pri zapošljavanju.

Aktivnosti projekta su podeljene u tri komponente: