O projektu

Cilj ove komponente je povećanje stope diplomiranja srednjoškolaca romske nacionalnosti koji pohađaju srednje škole kroz obezbeđivanje stipendijske i mentorske podrške.

Stipendijski program namenjen je učenicima romske nacionalnosti koji pohađaju srednje škole u Srbiji i imaju prosečnu ocenu od 2,5-3,5. Program targetira ove učenike jer dosadašnja istraživanja pokazuju da je rizik od odustajanja od školovanja veći kod ove grupe korisnika i stoga im je potrebna temeljnija podrška.

Osim finansijskog podsticaja sastavni deo ove komponente je i mentorska podrška. Mentori su nastavnici u školama koje stipendisti pohađaju i njihova uloga sastoji se u pružanju svakodnevne pomoći i podrške učenicima romske nacionalnosti u skladu sa potrebama pojedinačnog učenika. Romski obrazovni fond u Srbiji razvio je model mentorstva u čijem su fokusu individalne potrebe učenika i individualna mentorska podrška. Mentorima su od strane Romskog obrazovnog fonda obezbeđene akreditovane obuke za rad sa učenicima romske nacionalnosti, kako bi se pospešio kvalitet mentorske podrške I osugurali efekti mentorstva

Dugoročnom primenom ovde dve vrste podrške doprinosi se održivosti i obezbeđivanju osnovnih uslova za uspešan završetak školovanja učenika romske nacionalnosti kao i za njihovo zapošljavanje nakon završetka školovanja. Tokom godina implementacije ove dve vrste podrške procenat odustajanja učenika koji su uključeni u program se kontinuirano smanjuje, a broj diplomiranih srednjoškolaca kontinuirano raste.