Prijavi se

Imaš na raspolaganju pohađanje širokog kataloga stručnih obuka i sticanje priznatih sertifikata zatim dodatno školovanje (dokvalifikacija ili prekvalifikacija) koje podrazumeva stipendijsku i mentorsku podršku tokom pohađanja srednjih stručnih škola i na kraju pohađanje plaćene stručne prakse u javnom ili privatnom sektoru, u skladu sa tvojim kvalifikacijama i interesovanjima.

 

 

Prijavi se

Upiši svoje podatke i opiši na koji način želiš profesionalno da se usavršavaš.