15. March, 2022

Sastanak sa poslodavcima zainteresovanim za zapošljavanje Roma i Romkinja

Sastanak sa poslodavcima zainteresovanim za zapošljavanje Roma i Romkinja

Zapošljavanje Roma i Romkinja, njihova prekvalifikacija i dokvalifikacija u skladu sa potrebama tržišta rada, bile su teme sastanka koji su predstavnici grada Kragujevca i Fondacije za obrazovanje Roma, održali danas sa predstavnicima 18 poslodavaca, zainteresovanih za zapošljavanje mladih iz romske zajednice.

Grad Kragujevac nastavlja započetu praksu inkluzije Roma i Romkinja, a važna komponenta njihovog potpunog socijalnog uključivanja je zapošljavanje, kazala je dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Cilj današnjeg sastanka je da povežemo poslodavce koji već zapošljavaju Rome i Romkinje a imaju želju da to čine i dalje, sa Fondacijom za obrazovanje Roma, koja u okviru svojih aktivnosti, uz finansijsku podršku KfW, realizuje program usmeren na dokvalifikaciju i prekvalifikaciju u skladu sa potrebama kompanija i tržišta rada.

Informacije o deficitarnim zanimanjima dostavlja Nacionalna služba za zapošljavanje, kazala je Damnjanović a nakon godinu dana intenzivne saradnje u sistemu se nalazi oko 50 mladih Roma i Romkinja, koji su zaposleni ili kroz akcioni ili operativni plan ili kroz saradnju sa Fondacijom.

Program kojim pospešujemo zapošljavanje mladih iz romske zajednice omogućava nam da uspostavimo direktan kontakt Roma i Romkinja sa poslodavcima, i to smo uspeli u nekoliko etapa, kazao je Adi Sinani rukovodilac programa u Fondaciji za obrazovanje Roma. Postoji velika zainteresovanost mladih da se kvalifikuju i dokvalifikuju za deficitarna zanimanja. Fondacija trenutno utiče na raspoloženje mladih Roma i državnih i privatnih kompanija, da se njihovo znanje i iskustvo stečeno tokom obrazovanja pretoči u zapošljavanje. Naša vizija je, kaže Sinani da osnažimo saradnju sa gradom Kragujevcem, pružimo informaciju i zajednici i poslodavcima o tome na koji način možemo da nadomestimo potraživanja tržišta rada i kako jedni drugima možemo da pomognemo.

Inače, preko programa Fondacije za obrazovanje Roma na teritoriji Srbije do sada je dokvalifikovano oko 400 Roma i Romkinja, a oko 100 je zaposleno.

Share

Donors