16. jun, 2023

Javni poziv za pohađanje kurseva engleskog i nemačkog jezika namenjen pripadnicima romske nacionalne manjine

Fondacija za obrazovanje Roma (FOR) objavljuje javni poziv za usavršavanje i učenje engleskog i nemačkog jezika namenjen mladim pripadnicima romske nacionalne manjine, u cilju boljeg pozicioniranja na tržištu rada. Sertifikovani kursevi stranih jezika omogućavaju dodatno usavršavanje veština i znanja mladim osobama romske nacionalnosti, čime se jačaju njihove kompetencije prilikom zapošljavanja.

Rok za prijavu: 10.07.2023. godine

Kursevi engleskog i nemačkog jezika se realizuju u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma – faza II“, uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koji sprovodi Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

FOR je do sada podržao značajan broj Romkinja i Roma za bolje pozicioniranje na tržištu rada uz pomoć pohađanja stručnih praksi, stručnih obuka, prekvalifikacija, dokvalifikacija, učenja stranih jezika, kao i kroz profesionalno i karijerno savetovanje.

O Fondaciji za obrazovanje Roma:

FOR je međunarodna fondacija, osnovana 2005. godine i posvećena je  smanjenju jaza u obrazovanju između romskog i neromskog stanovništva. Sa aktivnom i rastućom mrežom predstavništava širom Centralne, Istočne, Jugoistočne Evrope i Turske, Fondacija pruža podršku u kreiranju i sprovođenju strategija obrazovanja koje doprinose uključivanju Roma i Romkinja u obrazovne sisteme.

Ciljevi Fondacije za obrazovanje Roma:

 • Stvaranje uslova za kvalitetnije obrazovanje romske dece;
 • Poboljšanje rezultata u toku  osnovnog obrazovanja za romsku decu od 6 do 14 godina;
 • Povećana stopa završavanja srednjeg obrazovanja kod romskih učenika;
 • Pružanje podrške pripadnicima romske nacionalne manjine u toku pohađanja akademskih studija, povećanje nivoa diplomiranja mladih Roma i jačanje identiteta romskih studenata;
 • Pospešivanje zapošljivosti  mladih Romkinja i Roma.

Opšte informacije o konkursu

 • Kursevi engleskog i nemačkog jezika se održavaju u trajanju do tri meseca;
 • Časovi se realizuju onlajn;
 • Za praćenje nastave neophodno je posedovati računar i internet konekciju;
 • Polaznici kurseva engleskog i nemačkog jezika su u obavezi da redovno pohađaju časove u skladu sa planom i programom škole stranih jezika;
 • Svi polaznici na kraju kursa dobijaju sertifikate za uspešno savladavanje nivoa učenja stranih jezika koji budu pohađali.
 • Precizan termin početka kursa biće definisan nakon završetka selekcije polaznika/ca, svi polaznici će biti blagovremeno obavešteni o uslovima i početku realizacije kurseva.

Na konkurs se mogu prijaviti:

 • Mlade Romkinje i Romi sa mestom prebivališta na teritoriji Republike Srbije;
 • Mlade osobe do navršenih 35 godina na dan prijave učešća u Programu;
 • Lica sa najmanje završenom trogodišnjom srednjom školom;
 • Osobe otvorene za usavršavanje i sticanje novih znanja i veština;
 • Mladi spremni na uspostavljanje i održavanja efikasnih odnosa sa ljudima različitog nacionalnog i kulturnog poretka;
 • Osobe posvećene osnovnim ciljevima Fondacije za obrazovanje Roma.

Posebno ohrabrujemo  mlade Romkinje da se prijave na konkurs za pohađanje kurseva engleskog i nemačkog jezika.

Kako se prijaviti?

 • Prijava se može podneti isključivo putem ovog online formulara.
 • Prijave se mogu slati najkasnije do 10.07.2023. godine do kraja radnog dana.
 • Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave, kao i one koje stižu putem elektronske pošte ili kontakt forme na sajtu neće biti razmatrane;

Posebni kriterijumi:

 • Prilikom podnošenja prijave, neophodno je navesti razloge i motivaciju za učenje i usavršavanje engleskog ili nemačkog jezika.

Napomena:

Nakon prikupljanja pristiglih prijava, u odnosu na definisane kriterijume konkursa, kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju uslove učestvuju u standardizovanom procesu selekcije i po završetku dobijaju povratnu informaciju o ishodu procesa. O ishodu konkursa kandidati/kandidatkinje biće obavešteni najmanje pet dana pre početka nastave.

FOR zadržava pravo da prilikom odlučivanja organizuje dodatne intervjue sa kandidatima/kandidatkinjama i pristupi selekciji.

U okviru poslednjeg ciklusa konkursa za pohađanje kurseva engleskog i nemačkog jezika, Fondacija za obrazovanje Roma može podržati do 50 mladih Romkinja i Roma. Prilikom odabira kandidata, prednost će imati kandidati i kandidatkinje koji su pohađali kurseve nemačkog i engleskog jezika u prethodnom ciklusu, kao i kandidati koji ranije nisu bili korisnici projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma- faza II“.

 

 

Naši donatori