11. novembar, 2019

Obrazovanje

Srednjoškolski stipendijski i mentorski program namenjen je učenicima/ama romske nacionalnosti koji pohađaju srednje škole u Srbiji. Tokom godina implementacije ovog programa, procenat odustajanja učenika/ca koji su uključeni u program se kontinuirano smanjuje, a broj diplomiranih srednjoškolaca/ki kontinuirano raste. Upravo iz tog razloga, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je preuzelo sprovođenje stipendijskog programa, dok je Fondacija za obrazovanje Roma zadržala sprovođenje mentorskog programa.

Naši donatori