17. april, 2020

Zapošljavanje

Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja i povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada obuhvata niz aktivnosti. Mladi Romi i Romkinje na raspolaganju imaju pohađanje širokog kataloga stručnih obuka i sticanje priznatih sertifikata, kao i mogućnost dokvalifikacija i prekvalifikacije za željena zanimanja. U cilju boljeg pozicioniranja na tržištu rada, moguće je pohađanje stručne prakse kod poslodavaca iz javnog, privatnog ili civilnog sektora, u skladu sa kvalifikacijama i interesovanjima mladih Romkinja i Roma.

Naši donatori