Sastanak sa preduzetnicima

Sastanak sa preduzetnicima i pravnicima/ama

Održan je onlajn sastanak sa preduzetnicima i pravnicima/ama na temu „Izazovi sa kojima se suočavaju romski preduzetnici u toku vanrednog stanja“.

Preduzetnici, sa kojima je ostvarena saradnja u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja“, informisani su o Programu ekonomskih mera za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19.

Pravnici/e, korisnici/e projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja“, detaljno su objasnili četiri grupe ekonomskih mera, kao i njihove uslove korišćenja.

 1. Mere poreske politike:
 • Odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinose za privatni sektor, tokom trajanja vanrednog stanja, uz kasniju otplatu nastale obaveze u ratama sa početkom najranije od 2021. godine;
  ● Odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit u drugom kvartalu ove godine;
  ● Oslobađanje davalaca donacija od obaveze plaćanja PDV-a.
 1. Direktna pomoć privatnom sektoru:
 • Direktna pomoć preduzetnicima koji se paušalno oporezuju i koji plaćaju porez na stvarni prihod, mikro, malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru – uplata pomoći u visini minimalne zarade za 900 hiljada zaposlenih;
 • Direktna pomoć velikim preduzećima u privatnom sektoru uplata pomoći u visini 50% neto minimalne zarade za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen prestanak rada (član 116 i 117 Zakona o radu).
 1. Mere za očuvanje likvidnosti:
 • Program finansijske podrške privredi Fonda za razvoj za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća, poljoprivredna gazdinstva i zadruge – 200 miliona evra;
 • Garantna šema za podršku privredi u uslovima Kovid-19 krize za kredite za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća, poljoprivredna gazdinstva, a preko komercijalnih banaka.
 1. Direktna pomoć za građane – iznos od 100 evra za sve punoletne građane

Mere se odnose na sve privredne subjekte osim na one koji su:

 • Tokom vanrednog stanja umanjili broj zaposlenih za više od 10% (ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja);
 • Privremeno prekinuli poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja, odnosno pre 15.03.2020. godine.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *