REF Srbija

Fondacija za obrazovanje Roma je deo međunarodne fondacije, osnovane 2005. godine, koja je posvećena smanjenju jaza u obrazovanju između romskog i neromskog stanovništva. Sa aktivnom i rastućom mrežom predstavništava širom Centralne, Istočne, Jugoistočne Evrope i Turske, Fondacija pruža podršku u kreiranju i sprovođenju strategija obrazovanja koje doprinose uključivanju Roma i Romkinja u obrazovne sisteme.

Vizija

Težimo da živimo u svetu u kome je pravo na obrazovanje nesporno za svako romsko dete i u kome su obrazovne mogućnosti i prakse jednake za sve

Misija

Doprinos premošćavanju jaza u obrazovnim ishodima između romske i ne-romske dece, kroz podržavanje programa i politika koji se zalažu za kvalitetno obrazovanje za Rome i Romkinje, uključujući desegregisan obrazovni sistem

Vrednosti

Istrajnost, integritet, radoznalost, odgovornost, pravednost

Naši donatori