REF Srbija

Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma u Srbiji  (REF Srbija) registrovano je kao predstavništvo Fondacije za obrazovanje Roma u Mađarskoj, koja je osnovana 2005. godine.

Kroz rastuću mrežu aktivnih predstavništava širom centralne, istočne, jugoistočne Evrope i Turske, Fondacije za obrazovanje Roma pruža grantove i stipendije organizacijama, pojedincima i pojedinkama koji veruju u kvalitetno inkluzivno obrazovanje i desegregisane škole i učionice.

Vizija – težimo da živimo u svetu u kome je pravo na obrazovanje nesporno za svako romsko dete i u kome su obrazovne mogućnosti i prakse jednake za sve

Misija – doprinos premošćavanju jaza u obrazovnim ishodima između romske i ne-romske dece, kroz podržavanje programa i politika koji se zalažu za kvalitetno obrazovanje za Rome i Romkinje, uključujući desegregisan obrazovni sistem

Vrednosti – istrajnost, integritet, radoznalost, odgovornost, pravednost