O projektu

Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma u Srbiji (REF Srbija) je od 2016. do 2018. godine sprovodilo projekat „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma“ uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje, koji implementira Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

Od 2018. godine, REF Srbija nastavlja sprovođenje projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja – faza dva“, takođe uz podršku programa Nemačke razvojne saradnje, koji implementira Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

Projekat obuhvata praktičnu pomoć, efektivne i efikasne mehanizme neophodne za borbu protiv diskriminacije i stvaranje uslova u kojima Romi i Romkinje imaju pristup kvalitetnom obrazovanju, efikasniji pristup tržištu rada i, samim tim, veće mogućnosti pri zapošljavanju.

Aktivnosti projekta su podeljene u tri komponente:

 

Komponenta 1 – Srednjoškolski stipendijski i mentorski program

Komponenta 2 – Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja

Komponenta 3 – Obrazovna reintegracija Roma povratnika/ca

zavarivaci1

Zapošljavanje

Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja i povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada obuhvata niz aktivnosti. Mladi Romi i Romkinje na raspolaga ...

jacanje

Obrazovanje

Srednjoškolski stipendijski i mentorski program namenjen je učenicima/ama romske nacionalnosti koji pohađaju srednje škole u Srbiji. Tokom godina implementacije ...

REF-Stručna-obuka-5-min

Reintegracija povratnika

Podrška obrazovnoj reintegraciji Roma povratnika/ca kroz grant program za lokalne nevladine organizacije. Cilj grant programa je poboljšanje inkluzije i školske ...