261
mladih Roma i Romkinja uspešno završilo neku od stručnih obuka
185
mladih Roma i Romkinja završilo/trenutno pohađa stručnu praksu
62
studenata Roma i Romkinja pohađa kurseve stranog jezika
52
poslodavaca iz privatnog i državnog sektora ostvarena saradnja

Novosti

Komemorativni skup

Nađin doprinos povećanju naše vidljivosti i postignutim rezultatima u Srbiji i Crnoj Gori nema c...