Partneri

 

 

 

 

 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkograzvoja

 

 

 

 

 

 

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 

 

 

 

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna služba za zapošljavanje

 

 

 

 

 

Grad Niš

 

 

 

 

 

Opština Bela Palanka

 

 

 

 

 

Nacionalni savet romske nacionalne manjine

 

 

 

 

 

 

Kancelarija za inkluziju Roma Vlade AP Vojvodine

 

 

 

 

 

 

HELP – Hilfe zur Selbsthilfe

 

 

 

GIZ