REF tim

Zorana Tomić

Koordinatorka za srednjoškolski stipendijski i mentorski program

Članica je REF Srbija tima od aprila 2016. g. Tokom studija, kao debater ispred Debatnog kluba Fakulteta političkih nauka...

i nevladine organizacije „Otvorena komunikacija“, učestvuje na mnogim regionalnim i međunarodnim turnirima. Diplomu na smeru novinarstvo i komunikologija na Fakultetu političkih nauka stiče 2015. godine i iste godine upisuje master akademske studije politikologije – političko nasilje i država, koje završava 2017. godine i stiče zvanje Master politikolog.

Više Zatvorite

Fatima Kamberović

Saradnica za zapošljavanje

Članica je REF Srbija tima od oktobra 2017. godine. U okviru projekta „Tehnička podrška za inkluziju Roma“ koji je sprovodila Misija OEBS-a...

u Srbiji, imala je priliku da kao konsultatnt za inkluziju Roma doprinosi unapređenju položaja Roma. Stažirala je u Vladinoj Kancelariji za ljudska i manjinska prava, u okviru Programa stažiranja za mlade – pripadnike nacionalnih manjina u državnim institucijama u Srbiji. Osnovne akademske studije završila je na Fakultetu za menadžment u Nišu, a prva volonterska iskustva je sticala u organizacijama civilnog sektora još tokom gimnazijskih dana.

Više Zatvorite

Aleksandar Jovanović

Saradnik za zapošljavanje

Član je REF Srbija tima od novembra 2017. godine. Osnivač je nevladine organizacije Vojvođanski romski centar za demokratiju,...

gde je stekao iskustvo u radu sa romskom zajednicom, posebno u oblasti obrazovanja. Od 2009. do 2017. godine je bio menadžer Roma Versitas programa i prvi koji je u Srbiji započeo sprovođenje Barvalipe programa. Osnovne studije završio je na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače u Vršcu.

Više Zatvorite

Marijana Atanacković

Saradnica za program readmisije

Članica je REF Srbija tima od decembra 2020. godine.

manjinskih i ljudskih prava. 

Više Zatvorite

Tanja Jovanović

Saradnica za program readmisije

Članica je REF Srbija tima od februara 2018. godine. Kao najznačajnija radna iskustva izdvaja stažiranje u organizaciji za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders,...

kao i priliku da bude istraživačica na projektu „Podrška mladim Romima na putu od obrazovanja, ka osamostaljivanju i zapošljavanju“ Centra za interaktivnu pedagogiju. Prva iskustva sticala je tokom pohađanja Pete beogradske gimnazije kao volonterka UNICEF-a, kasnije i Svratišta za decu koja žive i/ili rade na ulici. Na Fakultetu političkih nauka je završila osnovne akademske studije novinarstva i komunikologije.

Više Zatvorite

Jelena Bojić Lutiger

Administratorka programa

Članica je REF Srbija tima od oktobra 2017. godine. Sarađivala je sa brojnim ženskim organizacijama, od kojih izdvaja Incest Trauma Centar u čijem je filmu...

 „Novo je da sam zlostavljana“ imala značajnu ulogu kao direktna učesnica, ali i u prikupljanju sredstava za snimanje filma. Volonterska iskustva sticala je u nevladinoj organizaciji Dečiji Romski Centar kroz rad na terenu, prvenstveno kao edukatorka na projektu u oblasti obrazovanja romske dece, a potom i vođenjem radionica na temu nasilja u porodici, zdravstvene i socijalne zaštite i pružanjem podrške osobama romske nacionalnosti koje su HIV/AIDS pozitivne, savetovanjem i prevencijom. Nakon završene srednje škole, upisala je Biološki fakultet u Beogradu, smer ekologija.

Više Zatvorite