15. jun, 2023

Javni poziv za pohađanje stručnih obuka namenjen pripadnicima romske nacionalne manjine

Fondacija za obrazovanje Roma (FOR) objavljuje javni poziv za pohađanje stručnih obuka u cilju sticanja novih znanja i veština, odnosno boljeg poziconiranja mladih Romkinja i Roma na tržištu rada.

Rok za prijavu: 29. juna 2023. [do kraja dana]

Program stručnih obuka se realizuje u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma – faza II“ uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koji sprovodi Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

FOR je do sada podržao značajan broj Romkinja i Roma za bolje pozicioniranje na tržištu rada uz pomoć pohađanja stručnih praksi, stručnih obuka, prekvalifikacija, dokvalifikacija, učenja stranih jezika, kao i kroz profesionalno i karijerno savetovanje.

Stručne obuke se izvode po najvišim evropskim standardima, što je pokazalo i najbolje rezultate u oblastima zanatskih i stručnih obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija koje je FOR uz podršku lokalnih partnera realizovala u Srbiji. Obuke su teorijko-praktične i realizuju se u preduzećima, radionicama školama i zanatskim radnjama sa kojima FOR sarađuje.

O Fondaciji za obrazovanje Roma:

FOR je međunarodna fondacija, osnovana 2005. godine i posvećena je smanjenju jaza u obrazovanju između romskog i neromskog stanovništva. Sa aktivnom i rastućom mrežom predstavništava širom Centralne, Istočne, Jugoistočne Evrope i Turske, Fondacija pruža podršku u kreiranju i sprovođenju strategija obrazovanja koje doprinose uključivanju Roma i Romkinja u obrazovne sisteme.

Ciljevi Fondacije za obrazovanje Roma:

 • Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma;
 • Stvaranje uslova za kvalitetnije obrazovanje romske dece;
 • Poboljšanje rezultata u toku osnovnog obrazovanja za romsku decu od 6 do 14 godina;
 • Povećana stopa završavanja srednjeg obrazovanja kod romskih učenika;
 • Pružanje podrške pripadnicima romske nacionalne manjine u toku pohađanja akademskih studija, povećanje nivoa diplomiranja mladih Roma i jačanje identiteta romskih studenata.

Opšte informacije o konkursu:

 • Stručne obuke se sprovode u trajanju do tri meseca i mogu se realizovati u prostorijama izvođača obuka ili onlajn;
 • Obuke se mogu realizovati u mestu prebivališta kandidata/kandidatkinje ili u razdaljini do 30 km od mesta prebivališta kandidata/kandidatkinje u zavisnosti od dostupnosti lokalnih podizvođača sertifikovanih obuka;
 • Obuke su sertifikovane i usmerene na jačanje kompetencija mladih Romkinja i Roma na tržištu rada;
 • Polaznici stručnih obuka su u obavezi da redovno pohađaju obuku u skladu sa planom i programom izvođača obuke.
 • Kandidati/kandidatkinje se obavezuju da redovno pohađaju program izabrane stručne obuke na osnovu koje se izdaje sertifikat o položenoj stručnoj obuci.
 • Stručne obuke informaciono-komunikacionih tehnologija se sprovode online (u zavisnosti od prebivališta kandidata/kandidatkinja one se mogu realizovati i uživo u dogovoru sa FOR).

Na konkurs se mogu prijaviti:

 • Mlade Romkinje i Romi sa mestom prebivališta na teritoriji Republike Srbije;
 • Osobe sa najmanje završenom trogodišnjom srednjom školom;
 • Mlade osobe do navršenih 35 godina na dan prijave učešća u Programu;
 • Lica otvorena za usavršavanje i sticanje novih znanja i veština;
 • Osobe spremne na uspostavljanje i održavanja efikasnih odnosa sa ljudima različitog nacionalnog i kulturnog identiteta;
 • Mladi posvećeni osnovnim ciljevima Fondacije za obrazovanje Roma;

Posebno ohrabrujemo mlade Romkinje da se prijave na konkurs za pohađanje stručnih obuka.

Stručne obuke su dostupne u sledećim oblastima:

I kategorija stručnih obuka:

 • Osnovne obuke iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (word, excel, power point, osnove računara);
 • Pedikir/Manikir;
 • Manikir i izlivanje noktiju;
 • Pedikir i depilacija (tradicionalna metoda);
 • Šminker;
 • Negovatelj;
 • Moler;
 • Carinik/špediter;
 • Internet (digitalni) marketing (on-line obuka);
 • Obuke za pisanje EU projekata (on-line obuka).

II kategorija stručnih obuka:

 • Knjigovođa;
 • Viljuškarista;
 • Kozmetičar;
 • Maser;
 • Ženski frizer;
 • Muški frizer;
 • Obuka za vozača B kategorije;
 • Obuka za vozača C kategorije;
 • Servis računara;
 • Informatička obuka za ECDL sertifikate (mali paket);
 • Adobe ilustrator osnovni nivo (on-line obuka);
 • Adobe ilustrator napredni nivo (on-line obuka);
 • Adobe Dreamweaver (on-line obuka);
 • Adobe Photoshop osnovni nivo (on-line obuka);
 • Adobe Photoshop napredni nivo (on-line obuka);
 • Autocad 2D (on-line obuka);
 • Autocad 3D (on-line obuka);
 • Adobe grafički dizajn osnovni nivo (on-line obuka);
 • Adobe grafički dizajn napredni nivo (on-line obuka);
 • HTML/CSS (on-line obuka);
 • Java osnovni nivo (on-line obuka);
 • Java napredni nivo (on-line obuka);
 • C++ osnovni nivo (on-line obuka);
 • C++ napredni nivo (on-line obuka);
 • Python (on-line obuka);
 • SQL/mySQL (on-line obuka).

III kategorija stručnih obuka:

 • Web programiranje PHP (on-line obuka);
 • Web programiranje JS (on-line obuka);
 • Adobe Web dizajn (on-line obuka);
 • Adobe Web dizajn WP (on-line obuka);
 • FULLSTACK Developer -HTMS&CSS, JS, Node, Mongo, React (on-line obuka);
 • PHP osnovni nivo (on-line obuka);
 • PHP napredni nivo (on-line obuka);
 • Java Script osnovni nivo (on-line obuka);
 • Java Script napredni nivo (on-line obuka);
 • React (on-line obuka);
 • Obuka za zavarivanje.

Program stručnih obuka se realizuju u offline i online režimu. Pre same realizacije stručne obuke, FOR će u saradnji sa lokalnim partnerima obaviti stručne konsultacije sa kandidatima/kandidatkinjama o izabranim obukama, uslovima i načinom pohađanja.

Kako se prijaviti?

 • Prijava se može podneti isključivo putem ovog online formulara
 • Prijave se mogu slati najkasnije do 29. juna 2023;
 • Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave, kao i one koje stižu putem elektronske pošte ili kontakt forme na sajtu, neće biti razmatrane;
 • Prilikom popunjavanja prijave, neophodno je navesti razloge za pohađanje stručnih obuka (molimo vas navedite jednu opciju sa liste navedenih kategorija) i na koji način vam podrška za koju aplicirate može pomoći u cilju poboljšanja kvaliteta zapošljavanja i razvijanja veština.

Napomena:

Nakon prikupljanja pristiglih prijava, u odnosu na definisane kriterijume konkursa, kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju uslove učestvuju u standardizovanom procesu selekcije i po završetku dobijaju povratnu informaciju o ishodu procesa. Izabrani kandidati/kandidatkinje biće obavešteni o ishodu konkursa najmanje pet dana pre početka kurseva.

U okviru ovog ciklusa konkursa za pohađanje stručnih obuka, Fondacija za obrazovanje Roma može podržati 50 mladih osoba romske nacionalnosti sa najmanje srednje stručnom spremom.

 

 

 

Naši donatori