Romi
Obrazovanjem
do posla
Fond za
obrazovanje Roma
Romi
Obrazovanjem
do posla
Fond za
obrazovanje Roma
Romi
Obrazovanjem
do posla
Fond za
obrazovanje Roma
x-12-512-100x100
0
Mladih Roma i Romkinja uspešno završilo neku od stručnih obuka
43500-100x100
0
Mladih Roma i Romkinja završilo/trenutno pohađa stručnu praksu
837792-online-learning-100x100
0
Studenata Roma i Romkinja pohađa kurseve stranog jezika
images-1-100x100
0
Poslodavaca iz privatnog i državnog sektora ostvarena saradnja

Aktuelnosti

Informišite se o našim programima i uspesima naših polaznika

Priče o uspehu

Šta kažu naši polaznici?

Sa stečenim obrazovanjem ću imati priliku za bolju budućnost   Aleksandar Blagojević
(19 godina)