Seminar u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih roma i Romkinja“, Beograd 5-7. April 2022.

Naši donatori