template za naslovnu

Informativni sastanak sa pedagoškim asistentima

Informativni sastanak sa pedagoškim asistentima povodom mogućnosti upisivanja dokvalifikacije i sticanja IV stepena srednje stručne spreme, danas je organizovalo Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma.

Pored toga, razgovarano je o različitim vidovima podrške koja je na raspolaganju pedagoškim asistentima kako bi profesionalno napredovali i bili konkurentniji na tržištu rada.

Redjepali Chupi, direktor Fondacije za obrazovanje Roma (REF), ovom prilikom je istakao da će REF nastojati da i ubuduće pruža podršku pedagoškim asistentima, imajući u vidu njihovu značajnu ulogu u procesu obrazovanja dece romske nacionalnosti.

Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma u Srbiji sprovodi projekat „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma – faza 2“ uz podršku programa Nemačke razvojne saradnje, koji implementira Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

Projekat obuhvata praktičnu pomoć, efektivne i efikasne mehanizme neophodne za borbu protiv diskriminacije i stvaranje uslova u kojima Romi mogu da ostvaruju sva prava sa fokusom na pristup obrazovnom sistemu i zapošljavanju. Jedan od ciljeva projekta je pospešivanje zapošljivosti i povećanje konkurentnosti pripadnika romske nacionalne manjine na tržištu rada, te su uspostavljeni mehanizmi koji kontinuirano unapređuju profesionalne veštine korisnika i pospešuju njihovu zapošljivost.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *