15. marta, 2023

Javni poziv za obavljanje stručnog stažiranja/Open Call for Internship Applications

Javni poziv za obavljanje stručnog stažiranja

Fondacija za obrazovanje Roma i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

Datum početka:                              01.04.2023.

Datum završetka:                            30.06.2023.

Rok za prijavu:                                24.03.2023.

Fondacija za obrazovanje Roma (FOR) i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije raspisuju javni poziv za obavljanje stručnog stažiranja za pripadnike romske nacionalne manjine i pozivaju sve zainteresovane da pošalju svoje prijave za [4] četiri plaćene pozicije u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije.

Odabranim kandidatima program stažiranja nudi jedinstvenu priliku da se pridruže dinamičnom timu u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog – Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti i da daju svoj doprinos svim aktivnostima koje sprovodi Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti. Stažisti će raditi na implementaciji aktivnosti koje je kreirao Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti. Glavni ciljevi Sektora jesu promovisanje i unapređenje inkluzije Roma, rodne ravnopravnosti i antidiskriminacione politike, kao i povezivanje sa kreatorima politika i liderima na različitim nacionalnim nivoima. Stažisti će imati priliku da učestvuju u istraživanjima koja se bave inkluzijom Roma, u nacionalnim programima inkluzije, kao i da budu deo implementacije akcionih planova, monitoringa i evaluacije.

Program stručnog stažiranja traje tri meseca. Predviđeno je da stažisti rade sa timom Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti u Beogradu, ali pozivamo i ohrabrujemo kandidate iz drugih mesta da se prijave. Stažisti će raditi pod direktnom nadzorom menadžmenta Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti.

Opšti uslovi

Za najmanje dva/e odabrana/e kandidata/kinje sa visokim obrazovanjem ili kandidata/kinje koji su trenutno na završnoj godini studija biće obezbeđena mesečna nadoknada od 500 EUR (bruto), koju pokriva Fondacija za obrazovanje Roma (FOR) u okviru projekta “Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja I Roma – faza II” podržanog od strane Nemačke razvojne banke KfW.

Za dva odabrana kandidata/kinje sa srednjom stručnom spremom biće obezbeđena mesečna nadoknada od 380 EUR (bruto), koju pokriva Fondacija za obrazovanje Roma (FOR) u okviru projekta “Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja I Roma – faza II” podržanog od strane Nemačke razvojne banke KfW.

Odgovornosti

Stažisti će biti zaduženi za:

 • Učestvovanje u radu Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti, a naročito obavljanje poslova koji se tiču programa inkluzije Roma na nacionalnom nivou;
 • Učestvovanje u sprovođenju programa i projekata Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti;
 • Podršku pri organizaciji događaja koje Sektor sprovodi (konferencije, tribine, simpozijumi, itd), u vidu logističke podrške, javnog komuniciranja i razvoja sadržaja;
 • Istraživanje antidiskriminacionih politika i programa rodne ravnopravnosti u Srbiji;
 • Učestvovanje u javnom komuniciranju Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti kroz rad na razvoju njuzletera, sadržaja za vebsajt i na društvenim mrežama;
 • Svakodnevne aktivnosti i zadatke u Sektoru za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti.

Neophodne veštine

Program stručnog stažiranja je namenjen svim Romima i Romkinjama sa srednjom stručnom spremom i visokom stručnom spremom, kao i onima koji se trenutno nalaze na završnoj godini studija. Među prijavljenim kandidatima sa visokom stručnom spremom prednost će biti data onima koji imaju diplomu iz oblasti humanističkih nauka. Na ovaj poziv se mogu prijaviti samo državljani Republike Srbije.

Idealni kandidat bi trebalo da poseduje:

 • Odlično poznavanje srpskog jezika. Poznavanje engleskog i romskog jezika će se smatrati prednošću;
 • Interesovanja u oblastima koje se poklapaju sa radom Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti;
 • Izuzetne veštine komunikacije na međuljudskom, verbalnom i pisanom nivou;
 • Posvećenost jednakim mogućnostima i diverzitetu, i privrženost osnovnim principima Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog;
 • Prethodno iskustvo u radu sa organizacijama civilnog društva (OCD), a rad sa romskim OCD će se smatrati prednošću.

Kriterijumi za selekciju kandidata

Stažisti će biti izabrani na osnovu relevantnosti svojih karijernih ciljeva, prethodnog radnog iskustva i motivacije. Za odabrane kandidate je obezbeđeno stručno stažiranje u trajanju od tri meseca u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Napominjemo da ni FOR ni Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog nisu u obavezi da obezbede zaposlenje nakon završenog programa stručnog stažiranja.

Kako da se prijavite?

Pošaljite svoj ažurirani CV (do 2 strane) i motivaciono pismo (do 500 reči) na srpskom jeziku gde ćete navesti svoje ključne veštine i interesovanja, i objasniti zašto smatrate da je ovo stažiranje odlična prilika za vas i kako može da doprinese razvoju vaše karijere u oblasti koja vas zanima.

Molimo vas da pošaljete kompletnu prijavu (CV i motivaciono pismo) na adresu office.serbia@romaeducationfund.org sa naznakom “FOR-MLJMPDD Stažiranje” u naslovu mejla.

___________________________________________________________________________________

Open Call for Applications

Roma Education Foundation and the Ministry of Human and Minority Rights and Social Dialogue Internship Program

Starting date:                                   April 1st 2023

End date:                                          June 30th 2023

Application deadline:                    March 24th  2023

Roma Education Foundation (REF) and the Ministry of Human and Minority Rights and Social Dialogue of the Republic of Serbia invite applications for [4] four paid internship positions at the Ministry of Human and Minority Rights and Social Dialogue of the Republic of Serbia.

The internship program offers a selected group of candidates a unique opportunity to join the dynamic team at the Ministry of Human and Minority Rights and Social Dialogue Sector for Anti-discrimination Policy and Promotion of Gender Equality and contribute to the activities implemented by the Sector for Anti-discrimination Policy and Promotion of Gender Equality. The interns will support activities designed by the Sector for Anti-discrimination Policy and Promotion of Gender Equality which strives to promote and advance Roma inclusion, gender equality and antidiscrimination policy as well as connect them with the policymakers and leaders at the different national levels. Interns will be provided with research opportunities in connection to Roma’s inclusion and as well will be given the opportunity to participate in national inclusion programs, implementation of the action plans, monitoring  and evaluation.

The internship positions are for three months. The interns are expected to work with the Sector for Anti-discrimination Policy and Promotion of Gender Equality team in Belgrade, however, candidates located in other cities are also encouraged to apply. The Interns will work under the direct supervision of the management of the Sector for Anti-discrimination Policy and Promotion of Gender Equality.

General Terms

At least two successful candidates with the completed university degree or is at the last year of his/her study will be offered a monthly fee of 500 Euro (gross), funded by the Roma Education Foundation (REF) through the KfW supported project “Empowerment of Young Roma – Phase 2”, to cover their expenses.

 

Two successful candidates with the completed secondary school degree will be offered a monthly fee of 380 Euro (gross), funded by the Roma Education Foundation (REF) through the KfW supported project “Empowerment of Young Roma – Phase 2”, to cover their expenses

 

Responsibilities

The responsibilities given to the interns include the following:

 • Support the Sector for Anti-discrimination Policy and Promotion of Gender Equality operations, and, in particular assist with the Roma inclusion programming on the national level;
 • Take part in coordinating the organization’s programs and projects;
 • Support in organization of events, such as conferences, discussions, symposiums etc. of the Sector for Anti-discrimination Policy and Promotion of Gender Equality, by assisting with the development of the content, logistics and communications;
 • Research of the antidiscrimination policies and gender equality operational programs in Serbia;
 • Contributing to the communication of the Sector for Anti-discrimination Policy and Promotion of Gender Equality by supporting the social media, development of newsletters and website content;
 • Day-to-day activities and tasks as part of the Sector for Anti-discrimination Policy and Promotion of Gender Equality.

Qualifications

This opportunity is available for all Roma secondary school graduates and university graduates, or those in the final year of their university studies. Preference will be given to Roma university graduates in humanities. Only Serbian citizens are eligible to apply.

The ideal candidates should have:

 • A very good command of Serbian language. Knowledge of English and Romanes will be considered an asset;
 • Interest in fields related to the scope of competencies of the Sector for Anti-discrimination Policy and Promotion of Gender Equality;
 • Excellent interpersonal, oral, and written communication skills;
 • Demonstrated commitment to equal opportunities and diversity and commitment to Ministry of Human and Minority Rights and Social Dialogue Department founding principles;
 • Previous experience in working with CSOs, working with Roma CSOs is considered as asset.

 Selection Criteria

The Interns will be selected through a competitive selection process based on the relevance of the applicant’s career goals, previous working experience and motivation. Successful candidates will be offered a three-month internship placement at the Ministry of Human and Minority Rights and Social Dialogue Department. Note that neither REF nor the Ministry of Human and Minority Rights and Social Dialogue Department is obliged to settle employment opportunities after completing the internship program.

How to apply?

Please send your up-to-date professional CV (max. 2 pages) and a cover letter (max. 500 words) in Serbian language explaining why you believe this Internship opportunity fits you, specifying your main skills and interests, how you think the Internship would help you develop a career in your area of interest.

Please send your complete application package to office.serbia@romaeducationfund.org writing in the Subject Line: “REF- MHMRSD Internship”.

 

Naši donatori