16. januar, 2023

Javni poziv za pohađanje stručnih obuka (dokvalifikacija i prekvalifikacija) namenjen pripadnicima romske nacionalne manjine

Javni poziv za pohađanje stručnih obuka (dokvalifikacija i prekvalifikacija) namenjen pripadnicima romske nacionalne manjine

 

Fondacija za obrazovanje Roma (FOR) objavljuje javni poziv za pohađanje stručnih obuka dokvalifikacije i prekvalifikacije u cilju sticanja novih znanja i veština, odnosno boljeg poziconiranja mladih Romkinja i Roma na tržištu rada.

 

Rok za prijavu: 27.01.2023.godine

 

Program stručnih obuka se realizuje u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma – faza II“ uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koji sprovodi Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

FOR je do sada podržao značajan broj Romkinja i Roma za bolje pozicioniranje na tržištu rada uz pomoć pohađanja stručnih praksi, stručnih obuka, prekvalifikacija, dokvalifikacija, učenja stranih jezika, kao i kroz profesionalno i karijerno savetovanje.

Stručne obuke se izvode po najvišim evropskim standardima, što je pokazalo i najbolje rezultate u oblastima zanatskih i stručnih obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija koje je FOR uz podršku lokalnih partnera realizovala u Srbiji. Obuke su teorijko-praktične i realizuju se u preduzećima, radionicama školama i zanatskim radnjama sa kojima FOR sarađuje.

O Fondaciji za obrazovanje Roma:

FOR je međunarodna fondacija, osnovana 2005. godine i posvećena je smanjenju jaza u obrazovanju između romskog i neromskog stanovništva. Sa aktivnom i rastućom mrežom predstavništava širom Centralne, Istočne, Jugoistočne Evrope i Turske, Fondacija pruža podršku u kreiranju i sprovođenju strategija obrazovanja koje doprinose uključivanju Roma i Romkinja u obrazovne sisteme.

 

Ciljevi Fondacije za obrazovanje Roma:

 • Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma;
 • Stvaranje uslova za kvalitetnije obrazovanje romske dece;
 • Poboljšanje rezultata u toku osnovnog obrazovanja za romsku decu od 6 do 14 godina;
 • Povećana stopa završavanja srednjeg obrazovanja kod romskih učenika;
 • Pružanje podrške pripadnicima romske nacionalne manjine u toku pohađanja akademskih studija, povećanje nivoa diplomiranja mladih Roma i jačanje identiteta romskih studenata.

 

Opšte informacije o konkursu:

 • Dokvalifikacije i prekvalifikacije koje se sprovode po nastavnom planu i programu izabrane škole i mogu se realizovati u prostorijama izvođača ili onlajn (do 31. jula 2023);
 • Obuke se mogu realizovati u mestu prebivališta kandidata/kandidatkinje ili u razdaljini do 30 km od mesta prebivališta kandidata/kandidatkinje u zavisnosti od dostupnosti lokalnih podizvođača sertifikovanih obuka;
 • Obuke su sertifikovane i usmerene na jačanje kompetencija mladih Romkinja i Roma na tržištu rada;
 • Polaznici stručnih obuka su u obavezi da redovno pohađaju obuku u skladu sa planom i programom izvođača obuke.
 • Kandidati/kandidatkinje se obavezuju da redovno pohađa program izabrane stručne obuke na osnovu koje se izdaje sertifikat o položenoj stručnoj obuci.

 

Na konkurs se mogu prijaviti:

 • Mlade Romkinje i Romi sa mestom prebivališta na teritoriji Republike Srbije;
 • Osobe sa najmanje završenom trogodišnjom srednjom školom;
 • Lica otvorena za usavršavanje i sticanje novih znanja i veština;
 • Osobe spremne na uspostavljanje i održavanja efikasnih odnosa sa ljudima različitog nacionalnog i kulturnog identiteta;
 • Mladi posvećeni osnovnim ciljevima Fondacije za obrazovanje Roma;

Posebno ohrabrujemo mlade Romkinje da se prijave na konkurs za pohađanje stručnih obuka.

 

Stručne obuke su dostupne u sledećim oblastima:

 1. Dokvalifikacije/Prekvalifikacije [nastavak školovanja]

I kategorija:

 • Mašinski tehničar;
 • Mašinski tehničar motornih vozila;
 • Trgovinski tehničar;
 • Tehničar motornih vozila;
 • Kulinarski tehničar i slično.

II kategorija

 • Medicinska sestra-tehničar;
 • Farmaceutski tehničar;
 • Hemijski tehničar;

 

Program stručnih obuka se realizuju u offline i online režimu. Pre same realizacije stručne obuke, FOR će u saradnji sa lokalnim partnerima obaviti stručne konsultacije sa kandidatima/kandidatkinjama o izabranim obukama, uslovima i načinom pohađanja.

 

Kako se prijaviti?

 • Prijava se može podneti isključivo putem ovog onlajn formulara
 • Prijave se mogu slati najkasnije do 27.01.2023.godine (do kraja radnog dana);
 • Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave, kao i one koje stižu putem elektronske pošte ili kontakt forme na sajtu, neće biti razmatrane;
 • Prilikom popunjavanja prijave, neophodno je navesti razloge za pohađanje stručnih obuka dokvalifikacije i prekvalifikacije i na koji način vam podrška za koju aplicirate može pomoći u cilju poboljšanja kvaliteta zapošljavanja i razvijanja veština.

Napomena:

Nakon prikupljanja pristiglih prijava, u odnosu na definisane kriterijume konkursa, kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju uslove učestvuju u standardizovanom procesu selekcije i po završetku dobijaju povratnu informaciju o ishodu procesa. O ishodu konkursa kandidati/kandidatkinje biće obavešteni najmanje pet dana pre početka kurseva.

Prednost imaju kandidati koji ranije nisu bili korisnici projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma – faza II“.

 

U okviru prvog ciklusa konkursa za pohađanje stručnih obuka, Fondacija za obrazovanje Roma može podržati do 35 mladih osoba romske nacionalnosti sa najmanje srednje stručnom spremom.

 

Fondacija za obrazovanje Roma će raspisati još najmanje tri konkursa u 2023. godini. O svim aktuelnim konkursima možete se informisati na sajtu: https://www.romaeducationfund.org/.

 

 

Naši donatori