07. novembra, 2022

Odabrani kandidati za stažiranje

Fondacija za obrazovanje Roma (FOR) obaveštava sve prijavljene kandidate da je proces selekcije za Javni poziv za obavljanje stručnog stažiranja namenjenog pripadnicima romske nacionalne manjine završen, te da je kandidatima koji su prošli selekciju zvanično prosleđeno obaveštenje o prijemu za obavljanje stručnog stažiranja. O svim narednim koracima,  FOR planira zajednički sastanak sa izabranim kandidatima gde će biti prilike da se detaljno prodiskutuje o modalitetu stažiranja kod poslodavaca iz javnog, privatnog i međunarodnog sektora.

 

Kandidate koji nisu odabrani u ovom krugu, ohrabrujemo da ne odustaju i da prate naše aktivnosti i konkurse u narednom periodu na našem projektnom sajtu https://romi-obrazovanjem-do-posla.org.rs  kao i na društvenim mrežama Fondacije za obrazovanje Roma.

 

Program stručne prakse realizuje se kroz projekat „Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma – faza II“ realizuje uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koji sprovodi Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

 

Naši donatori