0O3A8734

Održana regionalna konferencija o rezultatima „Dekade inkluzije Roma“

Fond za obrazovanje Roma je učestvovao na regionalnoj konferenciji o rezultatima „Dekade inkluzije Roma“ održanoj 20. i 21. juna u Beogradu.

Teme obuhvaćene na ovoj konferenciji su: diskriminacija, pravna pomoć i socijalna inkluzija Roma, položaj Romkinja u društvu i porodici, obrazovanje i zapošljavanje, stanovanje, zdravlje i zdrava porodična sredina.

Na otvaranju konferencije učesnicima/ama se obratio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević koji je rekao da je ova konferencija odlična prilika da se sagledaju dosadašnji rezultati kao i da se nađu načini za dodatna unapređenja.

Potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović, upozorila je na mnogo dnevnih problema sa kojima se susreću Romi i istakla da je veoma važno raditi, pored zdravstva, obrazovanja i zapošljavanja i na njihovom stambenom pitanju. „Dokumenta su uslov za rešavanje tog pitanja, ali sve ono što stvarno realizujemo jesu uslovi u kojima žive Romi i Romkinje, jeste stepen obrazovanja i broj njih koji završavaju srednje škole i fakultete“, rekla je Mihajlović.

Konferenciji čiji je domaćin Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, prisustvovali su predstavnici zemalja iz regiona – Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine i Slovačke i preko 120 predstavnika institucija i organizacija kao što su Delegacija Evropske unije, Misija Saveta Evrope, „UNWomen“, Regionalni savet za saradnju, GIZ, Fond za obrazovanje Roma i drugi.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *