color-horizontal

Početak druge faze projekta

Nakon uspešno sprovedene prve faze projekta, Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma nastavlja sprovođenje aktivnosti kroz projekat „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma – faza dva“.
Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma u Srbiji počelo je 2016. godine implementaciju projekta „Unapređivanje mogućnosti za integraciju i obrazovanje Roma u Srbiji, pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i reintegraciju povratnika“, uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje, koji implementira Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.
Direktni korisnici druge faze projekta ostaju mladi Romi i Romkinje u Srbiji, kao i u prvoj fazi, a ciljevi projekta su pospešivanje zapošljivosti jačanjem njihovih kapaciteta, poboljšanje kvaliteta i inkluzivnosti obrazovnog sistema i zagovaranje za inkluziju Roma i Romkinja. Ciljevi će biti ostvareni prenošenjem srednjoškolskog stipendijskog i mentorskog programa u nadležnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR), povećanjem zapošljivosti mladih, jačanjem mehanizama za inkluziju Roma i sprovođenjem odgovarajućeg zakonodavstva i propisa uz naglasak na međusektorsku saradnju i strateška partnerstva.
Druga faza projekta će podrazumevati restruktuiranje sve tri komponente projekta.
Prva komponenta projekta – Obrazovanje, pored dosadašnjih, uključivaće i aktivnosti pružanja podrške korisnicima programa Osnovnog obrazovanja odraslih „Druga šansa“, koji sprovodi MPNTR.
Druga komponenta projekta – Zapošljavanje, u svoje aktivnosti će uključiti veći broj korisnika i poslodavaca, obezbeđivaće podršku korisnicima programa Osnovnog obrazovanja odraslih „Druga šansa“, koji sprovodi MPNTR i osnivaće Hab-ove za zapošljavanje na lokalu.
Treća komponenta projekta – Mladi Romi povratnici, imaće takođe proširen broj korisnika i lokalnih partnerskih nevladinih organizacija u više različitih opština, kako bi što veći broj povratničkih porodica i dece bilo obuhvaćeno projektnim aktivnostima.

Tokom druge faze projekta, više od 500 romskih srednjoškolaca će biti podržano od strane više od 200 mentora obučenih za rad sa učenicima; više od 300 korisnika će završiti neku od stručnih obuka, više od 100 korisnika će obaviti stručnu praksu i više od 50 Sporazuma o saradnji će biti potpisano sa poslodavcima iz javnog, privatnog ili civilnog sektora; više od 500 romske povratničke dece će biti podržano u reintegraciji u obrazovni sistem Srbije.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *