Untitled-1

Polaganje probne male mature

Proba male mature iz srpskog jezika, matematike i kombinovanog testa biće 22, 23. i 24. aprila. Zadaci će biti dostupni putem onlajn platformi i RTS-a sva tri jutra u 8 časova, a učenici će imati 12 sati da provere svoje znanje.

Vreme za izradu testova iz srpskog jezika i matematike biće 60 minuta, dok će osmaci za kombinovani test imati 90 minuta. Pripremljena je i štampana verzija testova za učenike koji nemaju pristup internetu, a štampani testovi će školama biti dostavljeni 24. aprila.

Na početku svakog testa učenici će birati jezik na kojem će raditi test. Rešenja testova biće poznata na dan testiranja u 20 časova. Analize zadataka sva tri testa biće emitovane na kanalu RTS 3, u subotu 25. aprila od 12 časova. Rezultati testa se neće ocenjivati, a učenicima se savetuje da samostalno rešavaju testove, bez obzira na krajnji rezultat, jer će jedino tako imati pravi uvid u svoje trenutno znanje i smernice za dalje planiranje učenja.

Funkcija ovakve samoprocene je dvojaka – roditelji i deca će saznati kako deca stoje sa svojim znanjem u ovom trenutku i šta sve treba da se popravi do glavne mature, sa druge strane bitna funkcija je korišćenje novih tehnologija. Po normalizovanju uslova rada, sprovešće se i zvanični probni završni ispit, što znači da će učenici imati više prilika da provere svoje znanje pre završnog ispita.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *