IMG_0009-min

REF tim održao 14 informativnih sastanaka za mlade Rome širom Srbije

Sa ciljem pospešivanja zapošljivosti mladih Roma i Romkinja, Predstavništvo Fonda za obrazovanje Roma nudi različite sertifikovane stručne obuke i kurseve, kao i program stažiranja u državnim institucijama, javnim i privatnim kompanijama na teritoriji Republike Srbije. Kako bi što veći broj mladih imao priliku da pohađa stručne obuke, kurseve i program stažiranja, Predstavništvo Fonda za obrazovanje Roma je u proteklih šest meseci održalo informativne sastanke u 14 gradova, na kojima je učestvovalo više od 300 mladih Roma i Romkinja. Tokom svakog informativnog sastanka, sa mladima se obavlja razgovor o njihovim interesovanjima, veštinama koje poseduju i stečenim obrazovanjem, a u skladu sa tim se vrši i odabir stručne obuke ili kursa koji će pohađati ili programa stažiranja koji će obaviti. Do sada je 192-oje mladih uspešno završilo neku od stručnih obuka i kurseva, a 23-oje obavilo program stažiranja. 61 korisnik trenutno pohađa ili čeka na početak stručne obuke i kursa, a 46-oro trenutno stažira.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *