osnovci1

Važne informacije za osnovce

Većini đaka osnovnih škola ocene će biti zaključene do kraja maja, kada se i završava nastava.

Prva nedelja juna u školama biće rezervisana samo za osmake. Škole će biti otvorene od 8 do 20 časova, a osmaci će po odeljenjima dolaziti u različito vreme.

  1. juna, osmaci donose đačke knjižice, slike i sve što je potrebno da se registruju za polaganje male mature. Istog dana će biti održana još jedna proba male mature – osmaci iz škola preuzimaju dva testa – test iz srpskog jezika i kombinovani test, koje će samostalno raditi kod kuće da bi još jednom proverili svoje znanje i tipove zadataka koji će biti na maloj maturi. Sutradan, 2. juna, osmaci u škole vraćaju urađene testove iz srpskog jezika i kombinovanih testova i test iz matematike tog dana polažu u školi.

Za popravljanje ocena, osmaci imaju tri dana – 3, 4. i 5. jun. Od 6. juna počinje pripremna nastava – prvog dana onlajn na RTS planeta, a od 8. do 16. juna je priprema u školi organizovana za one koji to žele.

Mala matura polaže se 17, 18. i 19. juna i to prvog dana srpski (maternji jezik), drugog dana matematika, a trećeg kombinovani test.

Učenici od petog do sedmog razreda će imati mogućnost da od 8. do 16. juna popravljaju ocene u školi.

 

Važni datumi

  • Proba male mature 1. juna – srpski jezik i kombinovani test se rade od kuće
  • 2. juna osmaci vraćaju urađene probne testove u školu, i istog dana u školi rade probni test iz matematike
  • Osmaci imaju tri dana za popravljanje ocena – 3, 4. i 5. jun
  • Mala matura polaže se 17, 18. i 19. juna i to prvog dana srpski, drugog dana matematika, a trećeg kombinovani test
  • Učenici od petog do sedmog razreda će svoje ocene moći da popravljaju od 8. do 16. Juna

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *