Jačanje profesionalnih veština

Mladima u Srbiji je veoma teško da nađu svoj prvi posao, imajući u vidu da poslodavci traže radnike sa iskustvom. Za mlade Rome i Romkinje je to još teže, jer se prilikom traženja posla često suočavaju sa predrasudama i diskriminacijom. Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja – faza 2“ mladima pruža podršku u jačanju njihovih kompetencija i unapređivanju njihove konkurentnosti na tržištu rada. Kako bi ta podrška bila sveobuhvatna, u obzir su uzete i potrebe mladih Roma i Romkinja ali i potrebe samih poslodavaca, odnosno tržišta rada. U skladu sa zanimanjima koja su deficitarna na tržištu, mladima se savetuje i pruža prilika da se upravo u tim oblastima profesionalno usavršavaju i usmeravaju svoje karijere. Istovremeno, kako bi mladi bili što uspešniji prilikom traženja posla, njima se pruža podrška u jačanju profesionalnih veština koje uključuju obuku za pisanje radne biografije i motivacionog pisma, kao i pripreme za uspešan intervju za posao.

Imajući u vidu veliko interesovanje mladih za unapređivanje veština pisanja radne biografije, motivacionog pisma i pripreme za intervju za posao, Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma u Srbiji je u saradnji za kompanijom LESTE započelo kreiranje onlajn platforme za učenje koja će sadržati onlajn obuku za unapređivanje zapošljivosti, jačanje kompetencija i konkurentnosti na tržištu rada. Onlajn platforma za učenje je inovativna metoda za motivisanje mladih da uzmu učešće i iz svojih kuća završe obuku koja je interaktivna, kreirana na osnovu potreba i iskustava mladih Roma i Romkinja i uključuje mlade predstavnike romske zajednice. Na potpuno inovativan način, mladi Romi i Romkinje će imati prilike da nauče kako da kreiraju email adresu, kako da pretražuju baze oglasa za posao na internetu, kako da kreiraju CV i motivaciono pismo, kako da se pripreme za intervju za posao i ostave dobar utisak na poslodavca. Onlajn platforma će biti dostupna krajem avgusta i svi zainteresovani će moći da joj pristupe preko Fejsbuk stranice i Instagram profila REF Srbija – zapošljavanje.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *