Fotografija-uz-vest-MPNTR-preuzima-vodjenje-programa-stipendiranja-min

Mentorska podrška učenicima srednjih škola romske nacionalnosti

Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma je tokom maja 2018. organizovalo obuke za mentore, angažovane za rad sa učenicima romske nacionalnosti koji pohađaju srednje škole. Tokom prethodnih godina, Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma je obezbeđivalo mentorima obuku pod nazivom Mentorska podrška učenicima srednjih škola romske nacionalnosti u uspešnom završavanju škole koja ima dva modula. Prvi modul se naziva Uvod u ulogu mentora, a drugi modul Mentorska praksa sa učenikom. U planu je i akreditacija trećeg modula obuke pod nazivom Uloga mentora u jačanju životnih veština i kompetencija za svet rada učenika stipendista.

Sve obuke imaju za cilj da pruže kontinuiranu i sveobuhvatnu podršku mentorima, kao i da ojačaju njihove kompetencije za pružanje odgovarajućih vidova podrške učenicima romske nacionalnosti koji pohađaju srednje škole. Na kraju svake od ovih obuka mentor dobija određena iskustva, veštine i alate za rad. Istovremeno se očekuje da ovaj proces doprinosi profesionalnom iskustvu mentora, kao i razmeni naučenog sa drugim kolegama u školi u kojoj mentor radi.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *