O projektu

OSNOVNE INFORMACIJE

Izuzetno niska stopa diplomiranja (11,5% u poređenju sa 88% mladih iz većinske populacije) i niska stopa zaposlenosti mladih Roma (14% u poređenju sa 38% mladih iz većinske populacije) ključni su nalazi u svim izveštajima o stanju sistema obrazovanja u Srbiji. Ovi podaci ukazuju na to da potrebe učenika i studenata iz ugroženih zajednica nisu adekvatno artikulisane usistemima obrazovanja i zapošljavanja u Srbiji.
Ograničene mogućnosti za zapošljavanje nakon diplomiranja u kombinaciji sa nepovoljnim socio-ekonomskim statusom i osećajem isključenosti, često dovode do toga da Romi napuštaju školovanje. Mnogi poslodavci i dalje oklevaju da zaposle svršene srednjoškolce i studente koji dolaze iz romske zajednice, čak i kada su potpuno kvalifikovani. Istovremeno, konkurencija za sva slobodna radna mesta ostaje dosta rigidna.

KRATKA INFORMACIJA O PROJEKTU

„Unapređivanje mogućnosti za integraciju i obrazovanje Roma u Srbiji, pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i reintegraciju povratnika“ pruža tehničku podršku i efikasne mehanizme za borbu protiv diskriminacije, i za stvaranje uslova u kojima Romi imaju pristup kvalitetnom obrazovanju, efikasniji pristup tržištu rada i, samim tim veće mogućnosti zapošljavanja.
Projekat ima za cilj osmilšljavanje mehanizama održivog rešenja i politika za romsku decu i mlade u procesu njihove reitnegracije u obrazovni sistem u Srbiji, povećanje stope diplomiranja Roma srednjoškolaca i studenata, kao i omogućavanje njihove uspešne tranzicije na tržište rada.
Reintegracija povratnika predstavlja složen i višedimenzionalni proces koji zahteva posvećeno partnerstvo i dugotrajnu saradnju između različitih državnih institucija i nevladinih organizacija koje se bave ovim pitanjem.

Projekat sprovodi Predstavništvo Fonda za obrazovanje Roma u Srbiji, a finansiran je kroz program Nemačke finansijske saradnje, koju implementira Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.