01. april, 2024

PRODUŽEN JE ROK ZA PRIJAVU ZA POHAĐANJE STRUČNI OBUKA namenjen pripadnicima romske nacionalne manjine

Fondacija za obrazovanje Roma (FOR) objavljuje javni poziv za pohađanje stručnih obuka u cilju sticanja novih znanja i veština, odnosno boljeg pozicioniranja mladih Romkinja i Roma na tržištu rada.

Rok za prijavu: 7.4.2024. godine do 00:00 časova.

Program stručnih obuka se realizuje u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma – faza II“ uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koji sprovodi Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

FOR je do sada podržao značajan broj Romkinja i Roma za bolje pozicioniranje na tržištu rada uz pomoć pohađanja stručnih praksi, stručnih obuka, prekvalifikacija, dokvalifikacija, učenja stranih jezika, kao i kroz profesionalno i karijerno savetovanje.

Stručne obuke se izvode po najvišim evropskim standardima, što je pokazalo i najbolje rezultate u oblastima zanatskih i stručnih obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija koje je FOR uz podršku lokalnih partnera realizovala u Srbiji. Obuke su teorijsko – praktične i realizuju se u preduzećima, radionicama školama i zanatskim radnjama sa kojima FOR sarađuje.

O Fondaciji za obrazovanje Roma:

FOR je međunarodna fondacija, osnovana 2005. godine i posvećena je smanjenju jaza u obrazovanju između romskog i neromskog stanovništva. Sa aktivnom i rastućom mrežom predstavništava širom Centralne, Istočne, Jugoistočne Evrope i Turske, Fondacija pruža podršku u kreiranju i sprovođenju strategija obrazovanja koje doprinose uključivanju Roma i Romkinja u obrazovne sisteme.

Ciljevi Fondacije za obrazovanje Roma:

 • Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma;
 • Stvaranje uslova za kvalitetnije obrazovanje romske dece;
 • Poboljšanje rezultata u toku osnovnog obrazovanja za romsku decu od 6 do 14 godina;
 • Povećana stopa završavanja srednjeg obrazovanja kod romskih učenika;
 • Pružanje podrške pripadnicima romske nacionalne manjine u toku pohađanja akademskih studija, povećanje nivoa diplomiranja mladih Roma i jačanje identiteta romskih studenata.

Opšte informacije o konkursu:

 • Stručne obuke se sprovode u trajanju do tri meseca i mogu se realizovati u prostorijama izvođača obuka ili onlajn;
 • Obuke se mogu realizovati u mestu prebivališta kandidata/kandidatkinje ili u razdaljini do 30 km od mesta prebivališta kandidata/kandidatkinje u zavisnosti od dostupnosti lokalnih podizvođača sertifikovanih obuka;
 • Obuke su sertifikovane i usmerene na jačanje kompetencija mladih Romkinja i Roma na tržištu rada;
 • Polaznici stručnih obuka su u obavezi da redovno pohađaju obuku u skladu sa planom i programom izvođača obuke.
 • Kandidati/kandidatkinje se obavezuju da redovno pohađaju program izabrane stručne obuke na osnovu koje se izdaje sertifikat o položenoj stručnoj obuci;
 • Stručne obuke informaciono-komunikacionih tehnologija se sprovode online (u zavisnosti od prebivališta kandidata/kandidatkinja one se mogu realizovati i uživo u dogovoru sa FOR).

Na konkurs se mogu prijaviti:

 • Mlade Romkinje i Romi sa mestom prebivališta na teritoriji Republike Srbije;
 • Osobe sa najmanje završenom trogodišnjom srednjom školom (za povratnike po Sporazumu o readmisiji sa najmanje završenom osnovnom školom);
 • Mlade osobe do navršenih 36 godina na dan prijave učešća u Programu;
 • Lica otvorena za usavršavanje i sticanje novih znanja i veština;
 • Osobe spremne na uspostavljanje i održavanja efikasnih odnosa sa ljudima različitog nacionalnog i kulturnog identiteta;
 • Mladi posvećeni osnovnim ciljevima Fondacije za obrazovanje Roma.

Posebno se ohrabruju mladi Romi/Romkinje, povratnici/ce po Sporazumu o readmisiji, da se prijave na konkurs za pohađanje stručnih obuka.

Stručne obuke su dostupne u sledećim oblastima:

I kategorija stručnih obuka:

 • Osnovne obuke iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (word, excel, power point, osnove računara); Pedikir/Manikir;
 • Manikir i izlivanje noktiju;
 • Pedikir i depilacija (tradicionalna metoda);
 • Šminker;
 • Carinik/špediter;
 • Internet (digitalni) marketing (on-line obuka);
 • Obuke za pisanje EU projekata (on-line obuka).

II kategorija stručnih obuka:

 • Knjigovođa;
 • Ženski frizer;
 • Muški frizer;
 • Informatička obuka za ECDL sertifikate (mali paket);
 • Adobe ilustrator osnovni nivo (on-line obuka);
 • Adobe ilustrator napredni nivo (on-line obuka);
 • Adobe Dreamweaver (on-line obuka);
 • Adobe Photoshop osnovni nivo (on-line obuka);
 • Adobe Photoshop napredni nivo (on-line obuka);
 • Autocad 2D (on-line obuka);
 • Autocad 3D (on-line obuka);
 • Adobe grafički dizajn osnovni nivo (on-line obuka);
 • Adobe grafički dizajn napredni nivo (on-line obuka);
 • HTML/CSS (on-line obuka);
 • Java osnovni nivo (on-line obuka);
 • Java napredni nivo (on-line obuka);
 • C++ osnovni nivo (on-line obuka);
 • C++ napredni nivo (on-line obuka);
 • Python (on-line obuka);
 • SQL/mySQL (on-line obuka).

III kategorija stručnih obuka:

 • Web programiranje PHP (on-line obuka);
 • Web programiranje JS (on-line obuka);
 • Adobe Web dizajn (on-line obuka);
 • Adobe Web dizajn WP (on-line obuka);
 • FULLSTACK Developer -HTMS&CSS, JS, Node, Mongo, React (on-line obuka);
 • PHP osnovni nivo (on-line obuka);
 • PHP napredni nivo (on-line obuka);
 • Java Script osnovni nivo (on-line obuka);
 • Java Script napredni nivo (on-line obuka);
 • React (on-line obuka).

Program stručnih obuka se realizuju u offline i online režimu. Pre same realizacije stručne obuke, FOR će u saradnji sa lokalnim partnerima obaviti stručne konsultacije sa kandidatima/kandidatkinjama o izabranim obukama, uslovima i načinom pohađanja.

Kako se prijaviti?

 • Prijava se može podneti isključivo putem sledećeg LINKA
 • Prijave se mogu slati Nepotpune i neblagovremeno podnete najkasnije do 31. 3. 2024. godine do 00:00 časova;
 • Prijave, kao i one koje stižu putem elektronske pošte ili kontakt forme na sajtu, neće biti
  razmatrane.

Prilikom popunjavanja prijave, neophodno je navesti razloge za pohađanje stručnih obuka (molimo vas navedite tri opcije sa liste navedenih kategorija: prvu željenu stručnu obuku i dve opcione obuke) i na koji način vam podrška za koju aplicirate može pomoći u cilju poboljšanja kvaliteta zapošljavanja i razvijanja veština.

U okviru ovog ciklusa konkursa za obavljanje stručnih obuka, Fondacija za obrazovanje Roma može podržati do 40 mladih Romkinja i Roma.

Napomena:

Nakon prikupljanja pristiglih prijava, u odnosu na definisane kriterijume konkursa, kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju uslove učestvuju u standardizovanom procesu selekcije i po završetku dobijaju povratnu informaciju o ishodu procesa. Izabrani kandidati/kandidatkinje biće obavešteni o ishodu konkursa najmanje pet dana pre početka kurseva.

O svim aktuelnim konkursima možete se informisati na sajtu: https://www.romaeducationfund.org/

Naši donatori