DEFICITARNA NASLOVNA

Obrazovanjem do posla

Veoma je važno da doneseš dobru odluku, a najbolje je da srednju školu odabereš u skladu sa svojim interesovanjima. Takođe, treba da se informišeš koje mogućnosti ti se nude nakon završene srednje škole. Ukoliko odlučiš da nastaviš obrazovanje, srednja škola koju si završio/la može imati veliki uticaj na tvoj odabir visoke škole ili fakulteta. Od toga koju visoku školu ili fakultet odlučiš da upišeš, uglavnom zavisi i čime ćeš se u životu baviti. Važno je da zanimanje koje odabereš bude u skladu sa tvojim sposobnostima, željama i sklonostima, kako bi u njemu mogao/la da uživaš, a samim tim i da budeš produktivniji/a i uspešniji/a. Pored toga, važno je i da znaš koja zanimanja su tražena na tržištu rada, kako bi nakon završene srednje škole ili visoke škole/fakulteta mogao/la da se zaposliš u struci.

Važne informacije i linkovi:

  • Prilikom upisa u srednju školu ili visoku školu/fakultet, možeš da ostvariš pravo na afirmativnu meru, koja se primenjuje onda kada položiš prijemni ispit, a ne ostvariš dovoljno poena da bi upisao/la željenu srednju školu ili visoku školu/fakultet.

Nacionalni savet romske nacionalne manjine, Masarikova 5/13 Beograd, 011/30-61-603

https://romskinacionalnisavet.org.rs

  • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na početku svake školske godine objavljuje Konkurs za dodelu učeničkih stipendija učenicima iz osetljivih društvenih grupa. Takođe, na početku svake akademske godine objavljuje Konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima iz osetljivih društvenih grupa.

http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/

  • Deficitarna zanimanja na tržištu rada

https://www.facebook.com/refserbiaemployment/photos/a.178712952810833/518898062125652/?type=3&theater

  • Romski memorijalni program univerzitetskih stipendija (RMUSP) sprovodi Fond za obrazovanje Roma (REF), a namenjen je isključivo osobama romske nacionalnosti. Konkurs se otvara svake godine u aprilu, a prijave se podnose putem onlajn sistema.

https://www.romaeducationfund.org/scholarships-en/

Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma u Srbiji je onlajn video kampanju “Obrazovanjem do posla” sprovelo u saradnji sa korisnicima/ama, romskim organizacijama civilnog društva i drugim saradnicima/ama u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma – faza 2“.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *