Glavna_min

Preporuke romskih NVO nakon predstavljanja Analize pravnog i strateškog okvira obrazovne integracije Roma povratnika

Predstavljanje analize „Integracija Roma povratnika po Sporazumu o readmisiji u obrazovni sistem osnovnih i srednjih škola – pravni i strateški okvir, ciljevi i izazovi“ održano je 3. i 4. decembra. Više od 15 romskih nevladinih organizacija je aktivno učestvovalo u sastanku. Predstavljanju analize je usledila diskusija o izazovima u radu na integraciji Roma povratnika po Sporazumu o readmisiji u obrazovni sistem osnovnih i srednjih škola. Predstavnici romskih nevladinih organizacija su, na osnovu svog iskustva u radu, dali preporuke koje bi doprinele unapređenju procesa integracije romske dece u obrazovni sistem Republike Srbije:

  • Uprošćavanje zakona i procedura kako bi romska zajednica imala ispravne informacije o načinima za ostvarivanje svojih prava;
  • Kreiranje ispravnog osnova po kojem bi se utvrđivalo da li neko spada u grupu povratnika (jer se većina povratnika po povratku u Srbiju ne registruje kod nadležnih organa, što otežava evidentiranje broja i strukture povratnika na teritoriji Srbije);
  • Kreiranje potpunih i sveobuhvatnih podataka o romskoj deci i njihovim porodicama koje su povratnice po Sporazumu o readmisiji i omogućiti proveru napretka ili stagnacije u ovoj oblasti;
  • Rešavanje problema nedostatka lične i školske dokumentacije i komplikovane procedure za obezbeđivanje iste, potrebne za upis dece u PPP i osnovnu školu;
  • Senzibilizacija zaposlenih u državnim organima (policijske uprave, opštine, Centri za socijalni rad, škole, itd) i sprečavanje institucionalne diskriminacije povratnika;
  • Istraživanje nedostataka u pravnim propisima koji se tiču povratnika po Sporazumu o readmisiji, odnosno o nedoslednoj primeni propisa na lokalnom nivou, a zatim i kreiranje održivih mehanizama za obrazovnu reintegraciju povratnika.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *