Tafilj Dubova (25 godina)

Tafilj Dubova (25 godina)

„Mislim da ću biti bolji čovek, bolja osoba, ako pomažem drugima”

Tafilj stažira u Centru za integraciju mladih i završava osnovne studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Svoj volonterski rad je započeo kao vršnjački edukator u Domu za decu bez roditeljskog staranja, a zatim je učestvovao u obukama Crvenog krsta, Centra za interaktivnu pedagogiju i drugih organizacija.

Nakon odlaska sa Kosova, Tafilj sa roditeljima i sestrom dolazi u Beograd kod babe i dede. Nakon smrti oba roditelja i požara koji njegovu sestru odvodi u bolnicu zbog opekotina četvrtog stepena, Tafilja odvode u Dom za decu bez roditeljskog staranja. I on uspeva u takvom okruženju. Nastavlja svoje obrazovanje u osnovnoj školi „Branko Pešić“ u Zemunu, nakon čega upisuje srednju Ugostiteljsko-turističku školu III stepen, zatim polaže razliku ispita za IV stepen srednjeg obrazovanja, kako bi stekao uslov da upiše fakultet.

„Znam da deca i mladi sa kojima radim uz podršku REF-a u meni vide ono najbolje, vide uzora i moju želju da im pomognem. Nekada samo u tome da urade domaći zadatak, a nekada i u tome da prevaziđu i veće teškoće u kojima su. Ovakav vid profesionalnog usavršavanja mi mnogo znači, jer ću postati još bolji u radu sa mladima. A i finansijska podrška mi sada posebno znači… terapija koju primam je skupa, ali neophodna, jer konačno imam priliku da uštedim i uradim nešto za sebe.“

Tafilj sada završava osnovne akademske studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Naši donatori