11. marta, 2022

Potpisivanje sporazuma o saradnji sa gradom Kragujevac

Potpisivanje sporazuma o saradnji sa gradom Kragujevac

Fondacija za obrazovanje Roma i Grad Kragujevac potpisali su Sporazum o saradnji na projektu „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja – faza II“.

„Veoma smo zahvalni Gradu Kragujevcu na dosadašnjim dostignućima na poboljšanju položaja Roma u ovom gradu, kao i spremnosti da u budućnosti zajedno radimo na ovom pitanju.
Tokom dve faze sprovođenja projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma”, od 2016. godine skoro 250 mladih Roma i Romkinja je uspelo da se zaposli zahvaljujući saradnji sa više od 60 poslodavaca sa kojima Fondacija ima potpisane sporazume o saradnji širom Srbije.
Sve ovo ne bi bilo moguće bez saradnje sa opštinama i gradovima širom Srbije i zbog toga nam je posebno drago što će Grad Kragujevac sada biti i zvanično 143. opština koja će uložiti dodatne napore da se položaj Roma u ovom gradu po pitanju zaposlenja umnogome poboljša, a samim tim njihov kompletan socijalno-ekonomski položaj u društvu“ – izjavio je Redjepali Chupi, direktor Fondacije za obrazovanje Roma.
Sporazumom o saradnji definiše se uspostavljanje i realizacija saradnje na ostvarivanju mera i aktivnosti koje se odnose na unapređivanje položaja Roma u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja – faza II“, koji sprovodi Fondacija za obrazovanje Roma uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje, koji implementira Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

Naši donatori