09. marta, 2022

OTVOREN KONKURS ZA PRIJAVE REF SERBIA-ERIAK PRIPRAVNIČKI PROGRAM

OTVOREN KONKURS ZA PRIJAVE REF SERBIA-ERIAK PRIPRAVNIČKI PROGRAM

Evropski romski institut za umetnost i kulturu (ERIAC) i Fondacija za obrazovanje Roma Srbija (REF Serbia) otvaraju konkurs za podnošenje prijava za pet pripravničkih mesta u Evropskom romskom institutu za umetnost i kulturu (ERIAC).

Pet plaćenih pripravničkih pozicija u Evropskom romskom institutu za umetnost i kulturu (ERIAC)

Početak angažmana:            1. april, 2022.

Završetak angažmana:         31. avgust, 2022.

Rok za prijave:                        19. mart, 2022.

Pripravnički program izabranim kandidatima i kandidatkinjama nudi jedinstvenu mogućnost da se pridruže dinamičnom ERIAC timu i da doprinesu razvoju misije ERIAC-a. Stažisti će učestvovati u izgradnji međunarodnog sedišta ERIAC-a koji teži promovisanju aktivnosti nekoliko stotina romskih organizacija, intelektualaca i umetnika u cilju kreiranja multilateralnih inicijativa i regionalnih udruženja i njihovog povezivanja sa donosiocima odluka i liderima na  nacionalnom i evropskom nivou. Stažisti će učestvovati u izradi međunarodnog programa u saradnji sa sedištem ERIAC-a u Berlinu, kao i sa ERIAC SRBIJA – prvoj kancelariji van sedišta otvorenoj u Beogradu. Stažisti će imati mogućnost da učestvuju u istraživačkim aktivnostima vezanim za savremenu romsku umetničku i kulturnu scenu u Evropi i steći će praktičnu obuku iz oblasti projektnog menadžmenta.

Pripravnički staž traje pet meseci. Od pripravnika se očekuje da rade sa timom ERIAC Srbija u Beogradu, ali i kandidate koji se nalaze u drugim gradovima takođe pozivamo da se prijave. Stažisti će raditi pod direktnom supervizijom menadžmenta ERIAC-a. Izabranim stažistima i stažistkinjama biće plaćena mesečna stipendija u iznosu od 500 evra (bruto) od strane Fondacije za obrazovanje Roma Srbija (REF) kroz projekat “Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja – faza II” finansiranog od strane Nemačke razvojne banke KfW, radi pokrivanja nastalih troškova. Ova mogućnost je otvorena za sve svršene romske studente/studentkinje i za one koji pohađaju završnu godinu izabranog fakulteta, bez obzira na oblast koju studiraju. Konkurs važi samo za državljane Republike Srbije. Posebno su dobrodošle prijave nekadašnjih i trenutnih korisnika REF-a.

Odgovornosti

Uobičajene odgovornosti stažista uključuju:

 • Pružanje podrške građenju same institucije, kao i svim aktivnostima ERIAC-a, a posebno rad na proširenju evropske mreže romskih i neromskih saradnika;
 • Učestvovanje u koordinaciji programa i projekata organizacije;
 • Pružanje podrške pri kreiranju grantova i inicijativama usmerenim na skupljanje sredstava (fundraising);
 • Pružanje podrške pri organizovanju umetničkih i kulturnih događaja, poput izložbi, diskusija, simpozijuma, itd. u okviru proširene ERIAC mreže, putem učešća u kreiranju sadržaja, pružanju logističke pomoći i komunikacije;
 • Istraživanje savremene romske kulturne i umetničke evropske scene;
 • Pružanje doprinosa u poboljšanju komunikacije Instituta putem društvenih mreža, izrade biltena i kreiranja sadržaja web stranice;
 • Izvršavanje svakodnevnih aktivnosti i zadataka u okviru ERIAC tima.

Kvalifikacije

Ova mogućnost je otvorena za sve svršene romske studente/studentkinje i za one koji pohađaju završnu godinu izabranog fakulteta, bez obzira na oblast koju studiraju. Konkurs važi samo za državljane Republike Srbije. Posebno su dobrodošle prijave nekadašnjih i trenutnih korisnika REF-a.  Idealni kandidati i kandidatkinje treba da ispunjavaju sledeće uslove:

 • Vrlo dobro znanje engleskog jezika. Znanje bilo kojeg drugog evropskog jezika je poželjno, a znanje romskog i/ili nemačkog jezik a je od posebne vrednosti;
 • Interesovanje za oblasti iz kruga delatnosti ERIAC-a u okviru šireg spektra umetnosti, kulture i sticanja znanja;
 • Odlične verbalne, pisane i međuljudske veštine komunikacije;
 • Pokazana posvećenost ostvarenju jednakih mogućnosti za sve, različitostima i odanost suštinskim principima ERIAC-a;
 • Iskustvo u kancelarijskom radu u okviru tima, kao i kapacitet za nezavisni rad.

Izborni kriterijumi

Stažisti će biti izabrani putem kompetetivnog selekcionog procesa zasnovanog na relevantnosti karijerinih ciljeva, prethodnog radnog iskustva i motivacije. Izabranim kandidatima će biti ponuđeno petomesečno stažiranje u ERIAC-u. Molimo vas da imate na umu da ni REF ni ERIAC nisu u obavezi da ponude priliku za zapošljavanje nakon završetka programa stažiranja.

Kako se prijaviti?

Dobrodošle su prijave svih osoba koje kriterijume bez obzira na pol, invaliditet, bračni ili roditeljski status, rasno, etničko ili društveno poreklo, boju kože, veroispovest, uverenja ili seksualnu orijentaciju. Posebno su dobrodošle prijave nekadašnjih i trenutnih korisnika REF-a.

Molimo vas da pošaljete ažuriranu biografiju (najvzadovoljavaju iše 2 strane) i propratno pismo (najviše 500 reči) na engleskom jeziku u kojem ćete objasniti zašto mislite da je ovaj pripravnički staž prava prilika za Vas, navesti Vaša glavna interesovanja i veštine i pojasniti kako će ovaj pripravnički staž uticati na razvoj Vaše karijere u polju Vašeg interesovanja.

Kompletiranu prijavu treba poslati na adresu eriac@eriac.org sa naslovom: “REF SERBIAERIAC Internship”.

Naši donatori