04. marta, 2022

Fondacija za obrazovanje Roma objavljuje javni poziv za stručnog saradnika za pripremu Analize o zaposlenosti i tržištu rada u Srbiji

Fondacija za obrazovanje Roma objavljuje javni poziv za stručnog saradnika za pripremu Analize o zaposlenosti i tržištu rada u Srbiji

Fondacija za obrazovanje Roma (FOR) objavljuje konkurs za stručnog saradnika/ce za izradu analize o kvalitetu zaposlenosti i tržištu rada u Srbiji, u cilju istraživanja potreba tržišta rada i kompetencija romske zajednice da odgovori na potrebe koje diktiraju poslodavci iz javnog i privatnog sektora na teritoriji Republike Srbije. Analiza predstavlja osnovu za buduće planiranje aktivnosti u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma – faza II“.

Rok za prijavu: 15. mart 2022.

Analiza će biti pripremljena u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma – faza II“, uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koji sprovodi Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. Analiza tržišta rada bi nudila pregled osnovnih pokazatelja prilagođavanja romske zajednice trendovima zapošljavanja i usmeravanja mladih Romkinja i Roma ka najtraženijim, kao i deficitarnim zanimanjima na tržištu rada.

O Fondaciji za obrazovanje Roma:

FOR je deo međunarodne fondacije, osnovane 2005. godine, koja je posvećena smanjenju jaza u obrazovanju između romskog i neromskog stanovništva. Sa aktivnom i rastućom mrežom predstavništava širom Centralne, Istočne, Jugoistočne Evrope i Turske, Fondacija pruža podršku u kreiranju i sprovođenju strategija obrazovanja koje doprinose uključivanju Roma i Romkinja u obrazovne sisteme.

Ciljevi Fondacije za obrazovanje Roma:

 • Stvaranje uslova za kvalitetnije obrazovanje romske dece;
 • Poboljšanje rezultata u toku osnovnog obrazovanja za romsku decu od 6 do 14 godina;
 • Povećana stopa završavanja srednjeg obrazovanja kod romskih učenika;
 • Pružanje podrške pripadnicima romske nacionalne manjine u toku pohađanja akademskih studija, povećanje nivoa diplomiranja mladih Roma i jačanje identiteta romskih studenata;
 • Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma.  

Cilj analize

Osnovni cilj konsultantske delatnosti je priprema analize o kvalitetu zaposlenosti i tržištu rada u Srbiji koja će doprineti stvaranju smernica i mehanizama za bolje pozicioniranje mladih Romkinja i Roma na tržištu rada.

Analiza će predstaviti dva paralelna istraživanja:

 • Potrebe tržišta rada u poslednje tri godine i formalno stečene kompetencije mladih Roma i Romkinja;
 • Regionalni aspekt zaposlenosti mladih Roma i Romkinja.
 • Jedan od ciljeva analize je predstavljanje preporuka za stvaranje ravnoteže na tržištu rada tj.usklađivanje formalnih i neformalnih kompetencija romske zajednice sa potrebama poslodavaca na tržištu rada.

Odgovornosti i zaduženja stručnog saradnika:

Očekuje se da će stručni suradnik/ca pod direktnim nadzorom službenika za zapošljavanje i menadžera programa obavljati sledeće zadatke:

 • Priprema analize u skladu sa zahtevima FORa i relevantnih zakona Republike Srbije;
 • Prikuplja analizu o kvalitetu zaposlenosti i osnovnih pokazatelja o trenutnom stanju tržišta;
 • Prikuplja podatke o najtraženijim zanimanjima na tržištu rada za poslednje tri godine;
 • Prikuplja podatke o deficitarnim zanimanjima na tržištu rada za poslednje tri godine;
 • Prikuplja podatke o formalno stečenim kompetencijama mladih Roma i Romkinja u Srbiji za poslednje tri godine;
 • Prikuplja podatke strukturi zaposlenih mladih Roma i Romkinja na platu prema vrsti rada – ugovori na neodređeno vreme vs. privremeni oblici zapošljavanja;
 • Priprema analizu o kvalitetu zaposlenosti Roma i Romkinja – regionalni aspekt;
 • Upoređuje kompetencije Roma i Romkinja sa potrebama poslodavaca na tržištu rada i uočiti odstupanja;
 • Priprema preporuke za usklađivanje formalnih i neformalnih kompetencija mladih Roma i Romkinja sa potrebama tržišta rada.

Stručni saradnik/ca je u obavezi da periodično obaveštava FOR o prikupljenim podacima i planiranim  aktivnostima koji se odnose na istraživanje. Stručni saradnik/ca je u obavezi da dostavi konačnu verziju analizu do 10. aprila 2022. godine.  Uslovi i kvalifikacije 

 • Najmanje 5 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Najmanje 3 ugovora/angažmana na istim ili sličnim poslovima;
 • Prednost poznavanja oblasti zapošljavanja, tržišta rada kao i relevantnih aktera koji se bave zapošljavanjem;
 • Poželjno iskustvo u radu sa predstavnicima romske nacionalne manjine i organizacijama civilnog društva;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika;
 • Napredni nivo znanja MS Office paketa; Rodna osetljivost i poštovanje različitosti.

Prijavljivanje

Prilikom slanja prijave, neophodno je ukratko navesti u propratnom pismu vaše iskustvo na istim ili sličnim poslovima (godine iskustva i poslove koje ste obavljali). Uz prijavu je neophodno dostaviti referentnu listu. Prijava mora da sadrži i troškovnik

Kompletna prijava uključuje:

 • CV (radnu biografiju);
 • Propratno pismo (vaše iskustvo u istim ili sličnim poslovima, referentna lista);
 • Troškovnik usluga (u RSD);
 • Kraći opis plana i programa planiranog istraživanja.

Prijavu poslati najkasnije do 15. marta 2022. godine, do kraja radnog dana, na adresu elektronske pošte spetrov@romaeducationfund.org   

Napomena: Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani. Komisija FOR će na osnovu ponude analizirati i oceniti kandidate i izvršiti izbor. FOR zadržava pravo da kandidate koji ne uđu u uži izbor ne obavesti o rezultatima konkursa.

 

Naši donatori