08. juna, 2022

Dan otvorenih vrata na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu

Fondacija za obrazovanje Roma je organizovala 3. juna, u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Nišu, “Dan otvorenih vrata” za učenike i učenice iz Niša, kao deo kampanje za upis na fakultete koja se sprovodi u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja – faza II“. Navedeni projekat je podržan kroz program Nemačke finansijske saradnje, koju implementira Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. 

Učenici i učenice koji pohađaju srednju školu Mode i lepote Niš zajedno sa mentorom Tanjom Obradović su imali priliku da u razgovoru sa profesorima, saradnicima i studentima saznaju sve o  studentskim programima koji ih interesuju.  

Mlade Rome i Romkinje su informisali i dodatno motivisali za nastavak obrazovanja prof. dr Gordana Đigić, prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta u Nišu, prof. dr Dragan Todorović, prodekan za finansije Filozofskog fakulteta u Nišu, prof. Bojana Pucarević, Departman za socijalnu politiku i socijalni rad Filozofskog fakulteta u Nišu, prof. dr Dušan Aleksić, Departman za komunikologiju i novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu. Koordinator srednjoškolskog stipendijskog i mentorskog programa za južnu Srbiju, Alen Demiri, je pozdravio učesnike u ime Fondacije za obrazovanje Roma. 

Pored upoznavanja sa radom na fakultetu, učenici su se upoznali sa mogućnostima podrške studentima koju pruža kancelarija Fakulteta za karijerno napredovanje i podršku studentima. Nakon razgovora o studentskim programima, studenti iz romske zajednice su kao primeri dobre prakse podelili svojeiskustvo tokom studija na Filozofskom fakultetu. 

 

Naši donatori