05. jula, 2022

Finalna lista odabranih kandidata za stažiranje

Fondacija za obrazovanje Roma obaveštava sve prijavljene kandidate da je proces selekcije za Javnpoziv za obavljanje stručnog stažiranja namenjenog pripadnicima romske nacionalne manjine završen, i da su zvanično odabrani kandidati koji će u narednom periodu pohađati program obavljanja stručne prakse. 

Ohrabrili bismo sve mlade Rome i Romkinje koji nisu primljeni u ovom krugu prijava, da prate našu projektnu stranicu i nastave da se prijavljuju na otvorene pozive.   

Program stručne prakse realizuje se kroz projekat „Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma – faza II“ realizuje uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koji sprovodi Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. 

Listu možete videti putem linka   List-of-Candidates-for-Internship_final .

Naši donatori