01. novembra, 2023

Održana konferencija Predstavljanje preporuka za institucionalizaciju programa mentorske podrške

Fondacija za obrazovanje (FOR) održala je juče konferenciju povodom predstavljanja preporuka za uvođenje mentorskog programa u srednjoškolskom obrazovanju.

Uvodnu reč održao je Ciprian Necula, predsednik Fondacije za obrazovanje Roma, nakon čega su ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov, ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović i direktor Fondacije za obrazovanje Roma, Ređepali Čupi, govorili.

Ministar Tomislav Žigmanov je naglasio da je za sve učenike, a posebno za učenike koji su pripadnici osetljivih grupa, prelazak iz osnovne u srednju školu posebno izazovan. Zbog toga Ministarstvo, zajedno sa Fondacijom za obrazovanje Roma, radi na podršci kroz mentorski program, čime se smanjuje jaz između obrazovnih rezultata romske i neromske populacije.

Program mentorske podrške odnosi se na srednjoškolce romske nacionalnosti i sprovodi se već 15 godina, tokom kojih je značajno smanjen procenat romske dece koja napuštaju srednjoškolsko obrazovanje, sa 7 na 2,4 odsto. Na konferenciji je predstavljena publikacija „Preporuke za institucionalizaciju programa mentorske podrške“ autorke Zdenke Milivojević.

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović istakla je da su sprovedene afirmativne mere koje su dovele do povećanja uključenosti ove populacije u obrazovni sistem Srbije.

U završnom panelu konferencije dati su dalji koraci za uvođenje mentorskog programa u obrazovni sistem. Mentorski program podrške srednjoškolcima romske nacionalnosti deo je projekta „Promovisanje zapošljivosti mladih Roma – faza II“, koji podržava FOR, finansira kroz nemački program finansijske saradnje, a sprovodi nemačka razvojna banka KfV. , u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstvo ekonomske saradnje i razvoja.

Naši donatori