26. avgusta, 2021

Više od 800 romske dece i 400 porodica podržano kroz program Fondacije za obrazovanje Roma „Unapređivanje reintegracije Roma povratnika”

Više od 800 romske dece i 400 porodica podržano kroz program Fondacije za obrazovanje Roma „Unapređivanje reintegracije Roma povratnika”

Fondacija za obrazovanje Roma, kroz programe podrške u obrazovanju, zapošljavanju mladih Romkinja i Roma i reintegraciji Roma povratnika, tokom dve faze realizacije grant projekta namenjenih obrazovnoj i sveopštoj reintergaciji najmlađih Roma povratnika i njihovih porodica, podržala je 843 dece i 438 porodica da se bolje prilagode novim uslovima života nakon povratka u Srbiju.

Sveobuhvatnu podršku u unapređivanju integracije Roma povratnika pružile su četiri organizacije civilnog društva iz različitih regiona – Subotice, Niša, Kraljeva, Vladičinog Hana i Surdulice, koji su za ovu realizaciju dobili grantove od Fondacije za obrazovanje Roma.

Najveća podrška pružena je deci uzrasta od 5.5–14 godina, koji su radeći sa mentorima i tutorima usavršavali svoje obrazovanje, pohađajući dodatne časove srpskog jezika i drugih školskih predmeta, ali savladavajući i veštine rada na računarima.

Roditelji su, sa druge strane, dobili značajnu pomoć u savladavanju veština korišćenja računara i interneta, kako bi lakše mogli da pristupaju servisima za dobijanje ličnih dokumenata, pretražuju oglase za posao i koriste s lakoćom i druge mogućnosti koje internet pruža.

Deci školskog uzrasta je podeljeno i 120 tablet računara, da bi neometano mogli da prate onlajn nastavu u uslovima pandemije virusa COVID-19. Pored tableta, podeljeno je i 958 udžbenika i paketa školskog pribora.

screenshot

Marijana Atanacković, saradnica za readmisiju Fondacije za obrazovanje Roma, objašnjava da je set aktivnosti u okviru projekata, pored organizovanje nastave i dodatnih časova na srpskom jeziku, obuhvatao i olakšavanje pristupa, upisa i redovnog pohađanja škole dece povratnika.

– Projekat je značajno je doprineo povećanju stope upisa u predškolske ustanove i osnovnu školu, ali je poboljšana i redovnost u školi. Podrška tutora kao i časovi na kojima su radili domaće zadatke, doprineli su opštem uspehu učenika na kraju školske godine, a maturantima pomogli da ostvare dobre rezultate na maturskom ispitu i upišu željenu srednju školu. Pored toga, i roditelji su stekli veštine i znanje, i sada su osposobljeni da deci pruže adekvatnu podršku – zaključuje Atanacković.

Program je pokrenut nakon rezultata istraživanja sveobuhvatnog položaja dece iz povratničkih porodice u obrazovnom sistemu u više od 20 opština širom Srbije, koje je pokazalo glavne probleme sa kojima se ove porodice suočavaju  – nedostatak informacija u vezi sa obrazovanje dece, dokumentacije potrebno za upis, nepoznavanje srpskog jezika, promene mesta prebivališta/boravišta, nedostatak adekvatne školskog sistema, ali i traume uzrokovane neželjenim povratkom ili raseljavanjem, kao i činjenice da mnoga deca prevazilazi gornju granicu u godinama za upis u školu.

Fondacija za obrazovanje Roma raspisaće i novi poziv za organizacije civilnog društva koje žele da se uključe u ovaj program i realizuje novu fazu projekta unapređivanja integracije Roma povratnika.

Ovaj projekat čini jednu od tri komponente programa „Pospešivanja zapošljivosti mladih Roma i Romkinja”, uz projekat srednjoškolskog stipendijskog i mentorskog programa i projekat  jačanja profesionalnih i životnih veština romskih srednjoškolaca i povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada. Obuhvata praktičnu pomoć, efektivne i efikasne mehanizme neophodne za borbu protiv diskriminacije i stvaranje uslova u kojima Romi i Romkinje imaju pristup kvalitetnom obrazovanju, efikasniji pristup tržištu rada i, samim tim, veće mogućnosti pri zapošljavanju.

Program se realizuje uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koji sprovodi Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

Fotografije: Udruženje Roma intelektualaca, Vladičin Han; Grupa za decu i mlade „Indigo“; Fatima Kamberović, Fondacija za obrazovanje Roma

Naši donatori