23. oktobra, 2023

Javni poziv za pohađanje stručnih obuka namenjen pripadnicima romske nacionalne manjine

 

 

Fondacija za obrazovanje Roma (FOR) objavljuje javni poziv za pohađanje stručnih obuka u cilju
sticanja novih znanja i veština, odnosno boljeg poziconiranja mladih Romkinja i Roma na tržištu rada.
Rok za prijavu: 06.11.2023. godine, do kraja radnog dana.

Program stručnih obuka se realizuje u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i
Roma – faza II“ uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koji sprovodi Nemačka razvojna
banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.
FOR je do sada podržao značajan broj Romkinja i Roma za bolje pozicioniranje na tržištu rada uz
pomoć pohađanja stručnih praksi, stručnih obuka, prekvalifikacija, dokvalifikacija, učenja stranih jezika,
kao i kroz profesionalno i karijerno savetovanje.
Stručne obuke se izvode po najvišim evropskim standardima, što je pokazalo i najbolje rezultate u
oblastima zanatskih i stručnih obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija koje je FOR uz podršku lokalnih
partnera realizovala u Srbiji. Obuke su teorijsko – praktične i realizuju se u preduzećima, radionicama
školama i zanatskim radnjama sa kojima FOR sarađuje.

O Fondaciji za obrazovanje Roma:
FOR je međunarodna fondacija, osnovana 2005. godine i posvećena je smanjenju jaza u obrazovanju
između romskog i neromskog stanovništva. Sa aktivnom i rastućom mrežom predstavništava širom
Centralne, Istočne, Jugoistočne Evrope i Turske, Fondacija pruža podršku u kreiranju i sprovođenju
strategija obrazovanja koje doprinose uključivanju Roma i Romkinja u obrazovne sisteme.

Ciljevi Fondacije za obrazovanje Roma:
● Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma;
● Stvaranje uslova za kvalitetnije obrazovanje romske dece;
● Poboljšanje rezultata u toku osnovnog obrazovanja za romsku decu od 6 do 14 godina;
● Povećana stopa završavanja srednjeg obrazovanja kod romskih učenika;
● Pružanje podrške pripadnicima romske nacionalne manjine u toku pohađanja akademskih
studija, povećanje nivoa diplomiranja mladih Roma i jačanje identiteta romskih studenata.
Opšte informacije o konkursu:
● Stručne obuke se sprovode u trajanju do tri meseca i mogu se realizovati u prostorijama
izvođača obuka ili onlajn;
● Obuke se mogu realizovati u mestu prebivališta kandidata/kandidatkinje ili u razdaljini do 30
km od mesta prebivališta kandidata/kandidatkinje u zavisnosti od dostupnosti lokalnih
podizvođača sertifikovanih obuka;
● Obuke su sertifikovane i usmerene na jačanje kompetencija mladih Romkinja i Roma na
tržištu rada;
● Polaznici stručnih obuka su u obavezi da redovno pohađaju obuku u skladu sa planom i
programom izvođača obuke.
● Kandidati/kandidatkinje se obavezuju da redovno pohađaju program izabrane stručne obuke
na osnovu koje se izdaje sertifikat o položenoj stručnoj obuci.

● Stručne obuke informaciono-komunikacionih tehnologija se sprovode online (u zavisnosti od
prebivališta kandidata/kandidatkinja one se mogu realizovati i uživo u dogovoru sa FOR).

Na konkurs se mogu prijaviti:
● Mlade Romkinje i Romi sa mestom prebivališta na teritoriji Republike Srbije;
● Osobe sa najmanje završenom trogodišnjom srednjom školom;
● Mlade osobe do navršenih 35 godina na dan prijave učešća u Programu;
● Lica otvorena za usavršavanje i sticanje novih znanja i veština;
● Osobe spremne na uspostavljanje i održavanja efikasnih odnosa sa ljudima različitog
nacionalnog i kulturnog identiteta;
● Mladi posvećeni osnovnim ciljevima Fondacije za obrazovanje Roma;
Posebno ohrabrujemo mlade Romkinje da se prijave na konkurs za pohađanje stručnih obuka.
Stručne obuke su dostupne u sledećim oblastima:

I kategorija stručnih obuka:
Osnovne obuke iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (word, excel, power point,
osnove računara);
Pedikir/Manikir;
Manikir i izlivanje noktiju;
Pedikir i depilacija (tradicionalna metoda);
Šminker;
Negovatelj;
Moler;
Carinik/špediter;
Internet (digitalni) marketing (on-line obuka);
Obuke za pisanje EU projekata (on-line obuka).

II kategorija stručnih obuka:
Knjigovođa;
Viljuškarista;
Kozmetičar;
Maser;
Ženski frizer;
Muški frizer;

Obuka za vozača B kategorije;
Obuka za vozača C kategorije;

Servis računara;
Informatička obuka za ECDL sertifikate (mali paket);
Adobe ilustrator osnovni nivo (on-line obuka);
Adobe ilustrator napredni nivo (on-line obuka);
Adobe Dreamweaver (on-line obuka);
Adobe Photoshop osnovni nivo (on-line obuka);
Adobe Photoshop napredni nivo (on-line obuka);
Autocad 2D (on-line obuka);
Autocad 3D (on-line obuka);

Adobe grafički dizajn osnovni nivo (on-line obuka);
Adobe grafički dizajn napredni nivo (on-line obuka);
HTML/CSS (on-line obuka);
Java osnovni nivo (on-line obuka);
Java napredni nivo (on-line obuka);
C++ osnovni nivo (on-line obuka);
C++ napredni nivo (on-line obuka);
Python (on-line obuka);
SQL/mySQL (on-line obuka).

III kategorija stručnih obuka:
Web programiranje PHP (on-line obuka);
Web programiranje JS (on-line obuka);
Adobe Web dizajn (on-line obuka);
Adobe Web dizajn WP (on-line obuka);
FULLSTACK Developer -HTMS&CSS, JS, Node, Mongo, React (on-line obuka);
PHP osnovni nivo (on-line obuka);
PHP napredni nivo (on-line obuka);
Java Script osnovni nivo (on-line obuka);
Java Script napredni nivo (on-line obuka);
React (on-line obuka);
Obuka za zavarivanje.

Program stručnih obuka se realizuju u offline i online režimu. Pre same realizacije stručne obuke, FOR
će u saradnji sa lokalnim partnerima obaviti stručne konsultacije sa kandidatima/kandidatkinjama o
izabranim obukama, uslovima i načinom pohađanja.

Kako se prijaviti?
Prijava se može podneti isključivo putem ovog online formulara
Prijave se mogu slati najkasnije do 06.11. 2023. godine;
Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave, kao i one koje stižu putem elektronske pošte ili
kontakt forme na sajtu, neće biti razmatrane;

Prilikom popunjavanja prijave, neophodno je navesti razloge za pohađanje stručnih
obuka (molimo vas navedite jednu opciju sa liste navedenih kategorija) i na koji način
vam podrška za koju aplicirate može pomoći u cilju poboljšanja kvaliteta zapošljavanja
i razvijanja veština.

Napomena:
Nakon prikupljanja pristiglih prijava, u odnosu na definisane kriterijume konkursa,
kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju uslove učestvuju u standardizovanom procesu selekcije i po
završetku dobijaju povratnu informaciju o ishodu procesa. Izabrani kandidati/kandidatkinje biće
obavešteni o ishodu konkursa najmanje pet dana pre početka kurseva.
U okviru ovog ciklusa konkursa za pohađanje stručnih obuka, Fondacija za obrazovanje Roma može
podržati 80 mladih osoba romske nacionalnosti sa najmanje srednje stručnom spremom.
O svim aktuelnim konkursima možete se informisati na sajtu: https://www.romaeducationfund.org/

Naši donatori