FINAL

Pospešivanje zapošljivosti diplomiranih srednjoškolaca/ki romske nacionalnosti: Onlajn sastanak sa mentorima

Onlajn sastanak sa mentorima iz Bečeja, Stare Pazove, Novog Sada, Valjeva i Pirota,  koji su profesori u srednjim ekonomskim, tehničkim i saobraćajnim školama, organizovan je danas sa ciljem pospešivanja zapošljivosti diplomiranih srednjoškolaca/ki romske nacionalnosti.

Mentorima su detaljno predstavljene projektne aktivnosti kao što su pohađanje stručnih obuka, dokvalifikacija, prekvalifikacija i obavljanje stručne prakse.
Posebna pažnja posvećena je stručnim obukama koje je u trenutnim okolnostima moguće realizovati onlajn, kao što su stručne obuke iz IT oblasti, unapređivanja kompjuterskih veština, administracije, ekonomije i finansija, marketinga i onlajn trgovine. Takođe, na raspolaganju su i obuke iz auto i elektro struke, turizma i ugostiteljstva, građevine, nege lepote, obuke za vozače, viljuškariste i svih oblasti rada i usmerenja u okviru kojih su mladi Romi i Romkinje završili srednje škole, ili oblasti u kojima žele da se profesionalno usavršavaju i zaposle;
Obavljanje stručne prakse, kao jedna od projektnih aktivnosti, osmišljeno je kao prilika za prvo radno iskustvo koje se takođe organizuje u oblasti rada i usmerenja u okviru kojih su mladi Romi i Romkinje završili srednje škole ili oblasti u kojima žele da se profesionalno usavršavaju i zaposle; tokom obavljanja stručne prakse, prati se napredak mladih i pruža im se podrška u skladu sa njihovim potrebama, kako bi njihovo prvo radno iskustvo rezultiralo zaposlenjem.

Mentori će učenike/ce završnih razreda srednjih škola i diplomirane srednjoškolce/ke romske nacionalnosti usmeravati i motivisati na učestvovanje u navedenim projektnim aktivnostma, u skladu sa njihovim kvalifikacijama i interesovanjima, ali i potrebama na tržištu rada.

Projekat „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja – faza 2“ sprovodi se uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koji implementira Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

DEFICITARNA NASLOVNA

Obrazovanjem do posla

Veoma je važno da doneseš dobru odluku, a najbolje je da srednju školu odabereš u skladu sa svojim interesovanjima. Takođe, treba da se informišeš koje mogućnosti ti se nude nakon završene srednje škole. Ukoliko odlučiš da nastaviš obrazovanje, srednja škola koju si završio/la može imati veliki uticaj na tvoj odabir visoke škole ili fakulteta. Od toga koju visoku školu ili fakultet odlučiš da upišeš, uglavnom zavisi i čime ćeš se u životu baviti. Važno je da zanimanje koje odabereš bude u skladu sa tvojim sposobnostima, željama i sklonostima, kako bi u njemu mogao/la da uživaš, a samim tim i da budeš produktivniji/a i uspešniji/a. Pored toga, važno je i da znaš koja zanimanja su tražena na tržištu rada, kako bi nakon završene srednje škole ili visoke škole/fakulteta mogao/la da se zaposliš u struci.

Važne informacije i linkovi:

  • Prilikom upisa u srednju školu ili visoku školu/fakultet, možeš da ostvariš pravo na afirmativnu meru, koja se primenjuje onda kada položiš prijemni ispit, a ne ostvariš dovoljno poena da bi upisao/la željenu srednju školu ili visoku školu/fakultet.

Nacionalni savet romske nacionalne manjine, Masarikova 5/13 Beograd, 011/30-61-603

https://romskinacionalnisavet.org.rs

  • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na početku svake školske godine objavljuje Konkurs za dodelu učeničkih stipendija učenicima iz osetljivih društvenih grupa. Takođe, na početku svake akademske godine objavljuje Konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima iz osetljivih društvenih grupa.

http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/

  • Deficitarna zanimanja na tržištu rada

https://www.facebook.com/refserbiaemployment/photos/a.178712952810833/518898062125652/?type=3&theater

  • Romski memorijalni program univerzitetskih stipendija (RMUSP) sprovodi Fond za obrazovanje Roma (REF), a namenjen je isključivo osobama romske nacionalnosti. Konkurs se otvara svake godine u aprilu, a prijave se podnose putem onlajn sistema.

https://www.romaeducationfund.org/scholarships-en/

Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma u Srbiji je onlajn video kampanju “Obrazovanjem do posla” sprovelo u saradnji sa korisnicima/ama, romskim organizacijama civilnog društva i drugim saradnicima/ama u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma – faza 2“.

template za naslovnu

Upis u prvi razred osnovne škole

Upis dece u prvi razred osnovne škole, koji tradicionalno počinje 1. aprila, ove godine će, zbog aktuelne situacije i vanrednog stanja, početi kasnije. Umesto upisa, roditelji i drugi zakonski zastupnici će od srede, 1. aprila 2020. godine biti u mogućnosti da stupe u kontakt sa školom u koju žele da upišu svoje dete preko nove usluge „Iskazivanje interesovanja za upis u osnovnu školu“ na Portalu eUprava, kao i telefonskim putem.

Na ovaj način, škole će evidentirati zainteresovanost roditelja da upišu dete u određenu školu kako bi okvirno znale koji broj đaka mogu da očekuju. Svi roditelji koji će koristiti ovu elektronsku uslugu, biće obavešteni o datumu upisa u osnovnu školu čim isti bude bio definisan.

Po definisanju datuma upisa u osnovnu školu, na Portalu eUprava biće dostupna usluga zakazivanja termina za upis i testiranje, koja će omogućiti roditeljima da jednim odlaskom u školu završe sve procedure oko upisa deteta i to bez potrebe donošenja ijednog dokumenta, kao i da obave testiranje sa psihologom/pedagogom. Škole će u unapređenoj elektronskoj usluzi eUpisa po službenoj dužnosti pribaviti podatke iz matične knjige rođenih, iz evidencije prebivališta i iz zdravstvenog informacionog sistema o obavljenom lekarskom pregledu.