DEFICITARNA NASLOVNA

Onlajn sastanak „Deficitarna zanimanja na tržištu rada“

Deficitarna zanimanja su do skoro obuhvatala nekoliko privrednih sektora i to pre svega sektor informacionih tehnologija koji je u poslednjih 10 godina u Srbiji, ali i u svetu doživeo ekspanziju.  Međutim, istraživanja sada ukazuju i na deficitarna zanatska zanimanja, nedostatak stručnih kadrova u sektoru građevine i uslužnim delatnostima. U saradnji sa kompanijom Infostud grupa, odnosno sajtom Poslovi Infostud sa najvećom bazom oglasa za zapošljavanje, održan je onlajn sastanak „Deficitarna zanimanja na tržištu rada“. Više od 20 mladih Roma i Romkinja iz cele Srbije je na ovom sastanku dobilo informaciju u kojim oblastima je najviše konkursa za posao oglašeno.

PR menadžer sajta Poslovi Infostud, Miloš Turinski, na ovom onlajn sastanku predstavio je presek najtraženijih poslova tokom 2019. godine. Istakao je da je ta godina bila rekordna sa skoro 50000 oglasa za posao na sajtu Poslovi Infostud. Oblasti u kojima kontinuirano postoji potreba za zapošljavanjem su:

 1. Trgovina i prodaja
 2. Informacione tehnologije (IT sektor)
 3. Uslužne delatnosti
 4. Mašinstvo i elektrotehnika

Sastanak sa preduzetnicima

Sastanak sa preduzetnicima i pravnicima/ama

Održan je onlajn sastanak sa preduzetnicima i pravnicima/ama na temu „Izazovi sa kojima se suočavaju romski preduzetnici u toku vanrednog stanja“.

Preduzetnici, sa kojima je ostvarena saradnja u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja“, informisani su o Programu ekonomskih mera za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19.

Pravnici/e, korisnici/e projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja“, detaljno su objasnili četiri grupe ekonomskih mera, kao i njihove uslove korišćenja.

 1. Mere poreske politike:
 • Odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinose za privatni sektor, tokom trajanja vanrednog stanja, uz kasniju otplatu nastale obaveze u ratama sa početkom najranije od 2021. godine;
  ● Odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit u drugom kvartalu ove godine;
  ● Oslobađanje davalaca donacija od obaveze plaćanja PDV-a.
 1. Direktna pomoć privatnom sektoru:
 • Direktna pomoć preduzetnicima koji se paušalno oporezuju i koji plaćaju porez na stvarni prihod, mikro, malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru – uplata pomoći u visini minimalne zarade za 900 hiljada zaposlenih;
 • Direktna pomoć velikim preduzećima u privatnom sektoru uplata pomoći u visini 50% neto minimalne zarade za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen prestanak rada (član 116 i 117 Zakona o radu).
 1. Mere za očuvanje likvidnosti:
 • Program finansijske podrške privredi Fonda za razvoj za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća, poljoprivredna gazdinstva i zadruge – 200 miliona evra;
 • Garantna šema za podršku privredi u uslovima Kovid-19 krize za kredite za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća, poljoprivredna gazdinstva, a preko komercijalnih banaka.
 1. Direktna pomoć za građane – iznos od 100 evra za sve punoletne građane

Mere se odnose na sve privredne subjekte osim na one koji su:

 • Tokom vanrednog stanja umanjili broj zaposlenih za više od 10% (ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja);
 • Privremeno prekinuli poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja, odnosno pre 15.03.2020. godine.
template za naslovnu

Informativni sastanak sa pedagoškim asistentima

Informativni sastanak sa pedagoškim asistentima povodom mogućnosti upisivanja dokvalifikacije i sticanja IV stepena srednje stručne spreme, danas je organizovalo Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma.

Pored toga, razgovarano je o različitim vidovima podrške koja je na raspolaganju pedagoškim asistentima kako bi profesionalno napredovali i bili konkurentniji na tržištu rada.

Redjepali Chupi, direktor Fondacije za obrazovanje Roma (REF), ovom prilikom je istakao da će REF nastojati da i ubuduće pruža podršku pedagoškim asistentima, imajući u vidu njihovu značajnu ulogu u procesu obrazovanja dece romske nacionalnosti.

Predstavništvo fonda za obrazovanje Roma u Srbiji sprovodi projekat „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma – faza 2“ uz podršku programa Nemačke razvojne saradnje, koji implementira Nemačka razvojna banka KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

Projekat obuhvata praktičnu pomoć, efektivne i efikasne mehanizme neophodne za borbu protiv diskriminacije i stvaranje uslova u kojima Romi mogu da ostvaruju sva prava sa fokusom na pristup obrazovnom sistemu i zapošljavanju. Jedan od ciljeva projekta je pospešivanje zapošljivosti i povećanje konkurentnosti pripadnika romske nacionalne manjine na tržištu rada, te su uspostavljeni mehanizmi koji kontinuirano unapređuju profesionalne veštine korisnika i pospešuju njihovu zapošljivost.